تماس

لطفا پیش از ارسال سوال، قسمت سوال و جواب را مطالعه فرمایید. همچنین می توانید از قسمت جستجو به جستجوی مطلب مورد نظر خود بپردازید. ضمن اینکه از قسمت کلمات کلیدی هم می توان به مطالب دربردارنده آن دست یافت.
پاسخ به سوالهای تکراری امکان پذیر نخواهد بود.
لطفا از تقاضاهایی که مستلزم صرف وقت و هزینه است بپرهیزید (مثل ترجمه قطعه ای از یک چت یا متن، درخواست انجام امر خاص یا ارسال موردی خاص).
تقاضای انجام ترجمه رایگان پذیرفته نمی شود.
تقاضای یافتن همسر پذیرفته نیست.
امکان چت در تلگرام یا دیگر برنامه ها وجود ندارد. لطفا تقاضای دریافت شماره نفرمایید.

برای ارسال سوال یا نظرات، می توانید از طریق آدرس ایمیل سایت، ایمیل ارسال کنید:
mail@moodkerbes.com
یا از طریق فرم ارسال نظر می توانید تماس بگیرید. لطفا اگر پاسخ می خواهید، آدرس ایمیل خود را وارد کنید و از درست نوشتن آدرس مطمئن شوید.

هیچ نظری موجود نیست: