۱۳۹۷/۰۳/۲۳

سالروز کشتار اهدن

امروز سالروز کشتار اهدن است. در 13 ژوئن 1978 قوات اللبنانیه با حمله به اهدن، طونی فرنجیه رهبر جریان مَرَده را به همراه خانواده اش کشتند. او پسر سلیمان فرنجیه بزرگ، رییس جمهور لبنان بود.
این هجوم پس از بالا گرفتن اختلافات این دو گروه مسیحی رخ داد. سمیر جعجع مسئول این کشتار و تعدادی قتل دیگر (از جمله ترور نخست وزیر وقت لبنان) شناخته و در دادگاه لبنان محکوم شد. در این کشتار طونی فرنجیه و همسرش ویرا قرداحی و دخترش جیهان دو سال و نیمه و سی تن دیگر کشته شدند.
سرتیپ شامل روکز نماینده مجلس لبنان به این مناسبت تصریح کرد امروز برای شهدای اهدن دعا می کنیم، دعایی که هر روز می خوانیم.
شامل روکز نامزد فرماندهی ارتش و نامزد ریاست جمهوری بود. وی داماد میشل عون رییس جمهور کنونی لبنان است.
تنها بازمانده خانواده طونی فرنجیه، سلیمان فرنجیه (نوه) بود که با کلفت خانه، به طور معجزه آسایی پنهان شده و جان سالم به در بردند.
او از همپیمانان مقاومت و نامزد ریاست جمهوری لبنان بود.

هیچ نظری موجود نیست: