۱۳۹۷/۰۲/۲۷

تحریم جدید آمریکا و مزدوران عربش علیه مقاومت

همزمان با تحریم 10 نفر لبنانی توسط آمریکا، کشورهای عربی در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی، سران مقاومت را در فهرست تروریسم قرار دادند! اسم این ده نفر و چهار موسسه به شرح زیر است:

1- جناح نظامی حزب الله
2- ​شیخ نعيم قاسم​
3- ​شیخ محمد يزبك​
4- ​حسين خليل​
5- ​سید هاشم صفي الدين​
6- طلال حمية
7- ادهم طباجه
8- مجموعه سبكتروم الطيف
9- حسن ابراهيم
10- مجموعه تجاری ماهر
11- مجموعه الإنماء للمشاريع والهندسة
12- علي يوسف شراره
13- سید إبراهيم أمين السيد
14- حسين ابراهيم.
به همراه آمریکا، کشورهای کویت، امارات، عربستان، بحرین، قطر و عمان این تحریمها را اجرایی کرده اند.
به عقیده کارشناسان، به نظر می رسد این تحریمها، بیش از آنکه برای توقف یا کاهش فعالیتهای این اشخاص به کار رود، برای خنک شدن دل پادشاهان و شاهزادگان شکست خورده به کار می رود که تا کنون هیچ دستاورد مثبتی از نقشه ها و برنامه های خود در منطقه نبرده اند. انتخابات لبنان و نتیجه آن، بشدت باعث عصبانیت شخصیت های عربستانی و اماراتی شده که مبالغ عظیمی برای شکست حزب الله سرمایه گزاری کردند.
تحریم این افراد بی فایده و حماقت است. چون اساسا هیچ ارتباط یا نیازی به کشورهای عربی تحریم کننده ندارند. حتی از بانک های لبنانی هم استفاده نمی کنند. حتی اگر سیستم بانکی مستقل حزب الله که برای مردم عادی خدمات رسانی می کند، تحریم و تعطیل شود، هیچ صدمه ای به فعالیت های نظامی این حزب نخواهد خورد. با این حال فهم این نکته برای شاهزادگان عرب سخت است و در توهمات تفکر قبیله ای خود سیر می کنند.
از طرف دیگر کارشناسانی بر این عقیده اند که این تحریمها با هدف فشار مضاعف به حزب الله در تشکیل حکومت آتی وضع شده تا اگر حکومت، رنگ و بوی حزب الله داشت و در چنبره مخالفان آن و دوستان آمریکا نبود، کشور لبنان مورد تحریم قرار بگیرد.

هیچ نظری موجود نیست: