۱۳۹۷/۰۲/۲۷

نکته ای درباره انتخابات عراق

مقتدا صدر شخصیت عراقی است که این روزها بیشتر اسمش مطرح می شود. لیست مقتدا صدر توانسته در انتخابات مجلس عراق پیروز شود و کرسی های زیادی به دست آورد. دیدار مقتدا صدر و صید عمار حکیم، نشان دهنده ائتلاف آتی این دو شخص و نمایندگان لیست آنها می باشد. اساسا پیروزی مقتدا صدر به علت آن است که مرجعیت عراق خصوصا حضرت آقای سیستانی از انتخابات حمایت نکردند. هر سال 15 روز قبل انتخابات، حوزه ها را تعطیل می کردند تا علما برای مردم توضیح دهند که به چه جهت باید شرکت کرد و چرا باید به فلان اشخاص رای داد. با مشاهده فساد واضح و علنی و بسیار وحشتناک مسئولین عراق، مرجعیت شیعه حکم دادند شرکت در انتخابات واجب نیست و هر کسی بخواهد می تواند رای دهد. اما آزموده را آزمودن خطا است. به این جهت، مشارکت شیعیان عراق بسیار کم شد. اما مقتدی صدر با شعارهای ضد ایرانی، جماعت خودش را که از مرجعیت حرف شنوی ندارند، به مشارکت تشویق کرد. و در شرایط عقب نشینی حامیان مرجعیت، توانست با مشارکت طرفداران خودش پیروز شود.
یک لبنانی ساکن عراق در وصف آنان چنین می گوید:
این روحیه چرخش مواضع از قدیم در مردم عراق هست. می گویند اسکندر مقدونی وقتی عراق را گرفت از کنترل آن عاجز شد و برای استادش ارسطو نامه نوشت که من با این مردم مشکل دارم. شب با من هستند، صبح شورش می کنند. وی گفت طبیعت عراق را برایم وصف کن و مقداری خاک و سنگ و گیاهان آنجا را برایم بفرست. وقتی اسکندر چنین کرد، جواب آمد که خودت را خسته نکن. اگر تو هم آنجا بمانی چنین می شوی!
در ماجرای کوفه که اظهر من الشمس است. هزاران نفر نامه دادند و تقاضا کردند، اما پشت نایب امام را خالی کردند و بعد هم خودشان آمدند با امام جنگیدند!
کارشناسان ما که به نظر می رسد اطلاعات اندکی از وضعیت اجتماعی فرهنگی و تاریخی مردم عراق دارند تلاش می کنند با برچسب زدن به مقتدی صدر، وضع کنونی سیاسی را تحلیل و تشریح کنند!

هیچ نظری موجود نیست: