۱۳۹۷/۰۲/۳۱

دزدان مسلح، دو نیروی حزب الله را کشتند

تعدادی دزد مسلح، برای ابراز شادمانی، اقدام به تیراندازی بی هدف نمودند که در پی آن دو نیروی حزب الله کشته شدند.
به گزارش سایت خبری النشره، تعدادی جوان از عشیره آل جعفر ماشین یکی از نیروهای حزب الله را دزدیدند. ارتش سوریه ماشین را در منطقه عقربیه، بین لبنان و شهر سوریه ای القصیر متوقف کرد و توقیف نمود. جوانها رفتند و با تعدادی دیگر از فامیل خود، مسلحانه وارد شده و به پاسگاه حمله کرده و ماشین را پس گرفتند! در بازگشت، خوشحال از این دسته گل افتخار آمیز، به چپ و راست تیر می زدند. سه نیروی حزب الله کنار جاده ای که دزدان مسلح رد می شدند ایستاده بودند. به آنها تیر می خورد. یکی که فرمانده گروه بود درجا کشته شد و دوتای دیگر زخمی شدند که یکی از آنها هم از دنیا رفت.
منطقه بعلبک و هرمل عشایری دارد که به جهت فقر مادی و فرهنگی، به جرم و جنایت روی می آورند. دلیل اصلی این فقر، رسیدگی نکردن و بی توجهی دولت مرکزی به این مناطق است.

هیچ نظری موجود نیست: