۱۳۹۶/۰۸/۰۸

زیتون و مقاومت

فصل زیتون چیدن در لبنان فرا رسیده است، آخر تابستان و اول پاییز، پس از رسیدن زیتون، و بعد از اولین باران پاییزی که زیتونها را شستشو می دهد، مردم به زمین و باغ خود رفته و بطور خانوادگی زیتون می چینند. عادت مردم لبنان و سوریه و فلسطین همین است.

تصاویری این چند روزه منتشر شد که شهرک نشینان صهیونیست به زمینهای فلسطینیان یورش برده بودند و در حمایت ارتش اشغالگر بچه کش، به دزدیدن محصول فلسطینی ها مشغول بودند.
چند روز پیش رسانه های دشمن صهیونیستی تصاویری از شخصیت ها و فرماندهان حزب الله در سوریه منتشر کردند و گفتند ما شما را زیر نظر داریم. در مقابل، حزب الله با انتشار تصاویری از داخل فلسطین اشغالی، و حتی در جلسه امنیتی ارتش، عنوان کرد وقتی ما را زیر نظر دارید، لطفا به پشت خودتان هم نگاه کنید!
این مدت که فصل زیتون چیدن است، تمام مردم با تمام اعضای خانواده راهی زمین می شوند و در چیدن زیتون کمک می کنند. پرواز پهپادهای شناسایی رزمی دشمن متجاوز و حتی جنگنده های این رژیم در این مدت افزایش چشمگیری داشته. بطوریکه لبنانی ها می گویند، در سرزمینهای اشغالی خبری منتشر شده مبنی بر اینکه حزب الله تمامی نیروهای خود حتی جوانها و نوجوانها را در جنوب بسیج کرده و به حالت آماده باش درآورده و همگی با سلاح بین درختان حرکت می کنند.
اول که این مطلب را شنیدم بسیار تعجب کردم. چون تحرک نظامی ای به چشم نمی آمد. بعد که فهمیدم در مورد زیتون چینان صحبت می کنند از این جوکشان خنده ام گرفت. با این حال دشمن حتی از تجمع زیتون چینان هم می ترسد و نگران است در میان آنها، حزب الله به حمل و نقل نیرو و مهمات بپردازد.

زیتون تازه و روغن زیتون علای جنوب لبنان بسیار برای مردم ارزشمند است و محصولات خارجی را اصلا قبول ندارند. زیتون و روغن آن همیشه در سفره لبنانی هست چه صبحانه و چه ناهار و چه شام. جالب است با اینکه امثال محصول بسیار زیاد بود و درختان پربار بودند رسانه های مخالف حزب الله حتی از سیاسی کردن زیتون هم نگذشتند و نوشتند برداشت زیتون در جنوب خیلی کم بوده و قیمت یک دبه روغن زیتون به 250 هزار لیره رسیده است! یعنی بیش از 670 هزار تومان برای بیست لیتر روغن زیتون. این درحالی است که سالهای قبل قیمت روغن قدیمی حدود 100 دلار و روغن جدید 200 هزار لیره بود.
پس از روغن گیری زیتون، با تفاله های آن صابون ساخته می شود. صابون طبیعی زیتون بسیار مفید است و برای مو و پوست بسیار مناسب است.

هیچ نظری موجود نیست: