۱۳۹۶/۰۵/۱۷

وحشت صهیونیستها از افتتاح سالن شبیه ساز

یک پایگاه صهیونیستی به مناسبت افتتاح سالن شبیه ساز تیراندازی در موزه ملیتا توسط حزب الله نگرانی شدید خود را از افزایش قدرت حزب الله ابراز کرد.

به گزارش این پایگاه، حزب الله در سالهای اخیر در سوریه تجربه سرشاری بدست اورده که بهترین مثال برای آن، نبرد قابل توجه حزب الله در عرسال بود.
این پایگاه افزود حزب الله به تلاشهایش برای آموزش رزمندگانش ادامه می دهد تا در جنگ احتمالی علیه رژیم صهیونیستی در بهترین وضعیت و آمادگی باشند. در همین راستا حزب الله دستگاه های شبیه ساز طراحی کرده است.

این شبیه ساز توسط مهندسان حزب الله طراحی و ساخته شده و در سالنی به مساحت 200 متر مربع اسلحه های مختلفی که حزب الله استفاده می کند را شبیه سازی کرده است.
این سالن در موزه ملیتا در جنوب لبنان با حضور شخصیت های سیاسی حزب الله و شخصیت های محلی شنبه گذشته افتتاح شد و بازدید کنندگان می توانند اسلحه های مختلفی را استفاده کنند.
وحشت و نگرانی صهیونیستها از سالن شبیه ساز موزه قابل درک است. چرا که وجود شبیه ساز ساده برای مردم، یعنی وجود شبیه سازهای پیشرفته برای آموزش انواع اسلحه و ادوات نظامی.

هیچ نظری موجود نیست: