۱۳۹۶/۰۲/۰۶

اعتصاب در لبنان

http://www.moodkerbes.com/2017/04/blog-post.html
در لبنان یکی از راه های اعتراض و مطالبه حقوق، بستن راه است! برای اطلاعات بیشتر، با ما باشید.

بسیاری از مردم و اتحادیه ها برای نشان دادن مراتب اعتراض خود، اقدام به بستن راه می کنند. بستن خیابان یا راه اصلی، با ایجاد موانع اعم از انسانی، یا آتش زدن لاستیک یا قرار دادن سنگ یا خالی کردن خاک، صورت می پذیرد. در این حالت، شهروندان بی گناه ساعتها در ماشین های خود معطل می مانند تا فعالین اعتصاب با مقامات مسئول به توافق برسند.
این اعتراض که برخی آنرا اعتراضی مدنی می خوانند و با بستن راه، دولت را به چالش می کشند، حرکتی ضد مدنی و ظلمی مضاعف به شهروندانی است که سر کار خود می روند یا خسته از سرکار بر می گردند.
امروز برای چندمین روز پیاپی، رانندگان کامیون، مداخل ورودی بیروت، پایتخت لبنان را مسدود کردند. همچنین اتوبانهای شمال و جنوب در نقاط اساسی آن قطع شد.

مردم عادی از این رفتار غیر مسئولانه بشدت رنجیده و نالان هستند. حتی برخی از آنها اعتراض کردند که با ضرب و جرح و شکستن شیشه ماشینشان توسط برخی رانندگان کامیون مواجه شدند.
مردم سوال می کنند چرا برای نشان دادن اعتراض خود جلوی سازمانهای حکومتی نمی روید و راه ما را می بندید؟ فایده و نتیجه این کار برای شما چیست؟
رانندگان کامیون خواستار اجازه تردد در شهر در ساعات روز هستند. علاوه بر آن خواستار بازگشایی کارگاه های تولید شن و ماسه هستند که پیش تر به علت مسائل محیط زیستی و با فشار مردم و سازمانهای محیط زیست بسته شده بود. آنان همچنین از عدم ثبت کامیون و پلاک جدید شکایت دارند.
در مقابل، عده ای از مردم معتقدند این حرکت ها جهت دار و هدایت شده است و از طرف برخی مقامات سیاسی برای فشار به احزاب و گروه های مخالف انجام می پذیرد. آنان می گویند کارگاه های شن که در کنار رودخانه لیتانی باعث آلودگی آب و محیط زیست شده بودند وابسته به همسر رییس مجلس لبنان هستند. اتحادیه های مختلف اعم از حمل و نقل هم اکثرا تابع این مقام لبنانی بوده و گوش به فرمان وی هستند. بارها هنگامی که فشار سیاسی در مجلس یا حکومت لازم است، حرکت و فعالیت های اعتراضی اتحادیه های مختلف را در لبنان مشاهده می کنیم.
وزیر کشور لبنان ضمن فراخوان جلسه اضطراری مجلس مرکزی امنیت، تهدید کرد اگر تا ساعتی دیگر این اعتصاب پایان نپذیرد از قوه قهریه استفاده خواهد کرد. در پی این تهدید، رییس اتحادیه حمل و نقل گفت ما تا تحقق مطالبات خود در خیابان می مانیم.
با این وجود نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان اعلام کرد رویه ای را پیش می گیریم که راه های بین المللی لبنان بسته نشود. لازم به ذکر است اتوبان جنوب شمال که به سوریه می رسد راه بین المللی محسوب می شود. با رسیدن نیروهای ضربت این راه دقایقی پیش باز شد.

هیچ نظری موجود نیست: