۱۳۹۵/۱۲/۱۹

هدیه آمریکا در روز جهانی زن

شاید سن من و شما قد نده، اما اگر امروز آمریکا، و شرکتهای آمریکایی مثل گوگل، روز جهانی زن رو جشن می گیرند، یک روزگاری هم بود که این روز رو جهنمی برای زنها کردند.

در تاریخ 17 اسفند 1363 انفجاری عظیم در ضاحیه بیروت رخ داد که حاصل آن بیش از 80 شهید و 250 مجروح بود. هدف انفجار، ترور سید محمد حسین فضل الله روحانی لبنانی بود. این انفجار با برنامه ریزی و دستور مستقیم سیا انجام گرفت.
ویلیام کیسی مدیر سابق سیا اعتراف کرده است که سیاست های سید برای ما باعث آزار دهنده بود. وی حامی مقاومت بود و جمهوری اسلامی ایران را تایید می کرد. ضمن اینکه علیه سیاستهای ما سخن می گفت. او باید کنار زده می شد.
اما عنایت الهی شامل حال پدر یتیمان شد. خانمی پس از نماز جمعه در مسجد امام رضا علیه السلام با اصرار فراوان برای پرسیدن یک سوال شرعی، باعث شد سید زمان زیادی داخل مسجد به پاسخگویی مشغول شود. با به هم خوردن زمان بیرون آمدن سید از مسجد، وی از انفجار جان سالم به در برد. اما آمریکا جنایتی را مرتکب شد که هیچ گاه بابت آن عذرخواهی هم نکرد. کشتار بیش از 80 نفر از مردم عادی که 40 نفر آنان از زنان و کودکان بودند. 20 ساختمان در محل انفجار هم تخریب شدند.
برای آمریکا هیچ مهم نیست که کل زنان جهان کشته شوند، مهم آن است به هدف خود برسد. ادعاهای امروز آمریکا و غرب، در حمایت از حقوق زن، نمایشی بچه گانه است که از آن، تنها بردگی بیشتر مردم و خصوصا زنان حاصل می شود. آنها تلاش می کنند هرچه بیشتر زن را از کانون خانواده بیرون بکشند و با برهنگی بیشتر، باعث شوند تمام توجه مردم، به شهوترانی و مصرف جلب شود و برده داری نوین را با میل و رغبت گردن نهند. ادعای احترام به زن در جوامع غربی، تنها برای لذت بردن بیشتر مرد است و متاسفانه بیشتر مردم در این دام گرفتار شده اند و قبله آمالشان غرب و آمریکاست.

هیچ نظری موجود نیست: