۱۳۹۵/۱۲/۰۶

چگونه فرماندهی حلب به حزب الله سپرده شد

http://www.moodkerbes.com/2017/02/blog-post_24.html
بنا بر اظهارات یک فرد مطلع در حزب الله، فرماندهی عملیات حلب در مدت اخیر به دست فرماندهان با کفایت حزب الله انجام شد.

به گزارش پایگاه خاطرات و نظرات یک ایرانی ساکن لبنان، جبهه حلب چند سالی بود که با حضور موثر ایرانی ها حفظ شده و از سقوط شهر به دست تروریستها جلوگیری شده بود. پس از ورود روسیه به درگیری های سوریه، پشتیبانی هوایی روسیه هم از این جبهه انجام شد. با این حال تروریستها دست بردار نبودند و دائم تلاش می کردند با عملیاتهای مختلف و افزایش نیرو، شهر را به چنگ بیاورند. وعده و وعید آنها برای بقول خودشان آزاد سازی حلب ادامه داشت.
نیروهای غیر سوری، اعم از ایرانی و عراقی و افغانی ها و در راس آنها حزب الله تحت فرماندهی ایران در این جبهه حضور داشتند. صحبتهایی هم از حضور نیروهای روس در منطقه به گوش می رسید. با شدت گرفتن حملات تکفیری ها مناطقی مثل خان طومان و چند دهکده و منطقه دیگر به دست تروریستها افتاد. برخی ناهماهنگی ها و تفاوت فرماندهی و سبک جنگی بین حزب الله و ایران، باعث گره خوردن کار و بالا رفتن تلفات و دلخوری شده بود.
شیوه حمله تروریستها به این شکل بود که موج های حمله می فرستادند. هر موج شامل 1000 نفر از جمله نیروهای ویژه (که خودشان به آنها انغماسیون می گویند) و چند انتحاری بود که پیشاپیش همه، راه را باز می کردند. قدرت این انفجارها به حدی است که از یک کیلومتری باعث گیجی و موج گرفتگی می شود و از پانصد متری باعث فروریختن ساختمان می گردد. یکی از بچه های حزب الله همینطور شهید شد. از داخل ساختمان، زرهپوش انتحاری را با موشک هدف قرار داد. اما با انفجار آن، با اینکه انتحاری حدود پانصد متر با ساختمان فاصله داشت، ساختمان بر روی سر وی آوار شد.
با حمایت و تسلیح ترکیه، با استفاده از آتش بسی که آمریکا به روسیه قبولاند، تروریستها تقویت شدند و با چهار موج در خان طومان زامبی وار حمله کردند. نیروهای مدافع در خان طومان، زیر 1000 و حتی کمتر از 200 نفر عنوان شده اند.
در جریانات جنگ حلب، سیر جنگ به ضرر جبهه مقاومت به شکل معکوس درآمد. تروریستها برای ضربه آخر و تصرف شهر، حمله عظیمی تدارک دیدند. در این حمله به گفته برخی منابع، 11000 تروریست با شیوه جنگی موج انتحاری، حمله کردند. شدت حمله به گونه ای بود که بمباران هوایی روسیه و نیروی هوایی سوریه مانع آن نشد. مدافعان ایرانی و عراقی پس از عقب نشینی ارتش سوریه به ناچار عقب کشیدند. حتی نیروهای روسیه گریختند. فرماندهی عملیات روسیه در تماسی مستقیم به پوتین اطلاع داد که حلب را باختیم. پوتین با عصبانیت جویای اوضاع شد.
اما در کمال تعجب حلب مقاومت کرد. 120 رزمنده جوان حزب الله سه شبانه روز جلوی این موجهای تکفیری و انتحاری ها، ایستادگی کردند. تنها تعداد انگشت شماری ایرانی و عراقی و افغانی با آنها مانده بودند. پس از این اتفاق، پوتین که از کارآمدی این نیروها و فرماندهی و مدیریت میدان نبرد آنان، شگفت زده شده بود، فرماندهی و اداره عملیات را به دست حزب الله سپرد. سیر پیشروی ها و پیروزی ها پس از این مرحله آغاز شد که نهایتا پس از اندک زمانی به پیروزی حلب انجامید.

هیچ نظری موجود نیست: