۱۳۹۵/۱۰/۰۴

تنها وزیر زن در دولت جدید لبنان

به گزارش پایگاه خاطرات و نظرات یک ایرانی ساکن لبنان، خانم دکتر عنایه عزالدین تنها زنی است که در کابینه دولت جدید لبنان حضور دارد. حضور یک زن شیعه با حجاب در کابینه بازخوردهای مختلفی داشت.

ایشان در رشته علوم آزمایشگاهی تحصیل کرده و صاحب و مدیر یک آزمایشگاه و پاتولوژی در بیروت است.
خانم دکتر، خواهر شهید هم هست. برادرش حسن عزالدین جزو فرماندهان حرکت امل بود که در جریان اشغال جنوب لبنان توسط صهیونیستها به شهادت رسید.
خانم وزیر، فعالیت های اجتماعی و سیاسی زیادی داشته و توسط آقای نبیه بری به عنوان ششمین وزیر شیعه دولت پیشنهاد شده است.
وزارت امور توسعه اداری از این پس در دستان این شیرزن جنوبی خواهد بود.

دیروز که اولین جلسه هیئت وزیران تشکیل شد، یکی از کاربران شبکه های اجتماعی از این که این خانم با بقیه وزرا دست نداد عصبانی شد و نوشت «ایشان نماینده زنان لبنان نیست. او نماینده زنان شیعه است. شاید ایشان تشخیص داده وزیران ویروس یا مرضی دارند که با آنها دست نداده.» وی این اقدام را برای لبنان، نوعی عقب ماندگی توصیف کرد.
این درحالی است که خانم وزیر در مصاحبه با یک رسانه محلی ابراز داشته بود من به نمایندگی از تمام زنان لبنانی، امور مربوط به زنان را بطور ویژه پیگیری خواهم کرد. کاربران شبکه های اجتماعی ضمن پشتیبانی از خانم وزیر، خواستار احترام به عقاید وی شدند و ابراز داشتند کشورهای اسلامی بسیاری هستند که از لبنان پیشی گرفته اند و وزرا و نمایندگانشان با حجاب اند. آنها گفتند عقب ماندگی لبنان به سبب افکار مریض برخی انسانهاست که به دیگران و عقایدشان احترام نمی گذارند.

لبنان قبلا هم وزرای زن به تعداد بسیار اندک داشته که اکثرا سکولار بوده و بدون حجاب بودند. جالب توجه است که حدود چهل سال پیش در لبنان حجاب مرسوم نبود و زنان با لباسهای بلند ساده یا کت و دامن بیرون می رفتند. گاه روسری کوچکی هم برای زیبایی روی سر می انداختند. اما امروزه قسمت عمده ای از زنان مسلمان لبنان، حجاب دارند.

هیچ نظری موجود نیست: