۱۳۹۵/۰۹/۱۷

شنبه سیاه، تراژدی همپیمانان رژیم صهیونیستی

به گزارش پایگاه خاطرات و نظرات یک ایرانی ساکن لبنان، دیروز سالروز شنبه سیاه بود. شنبه سیاه در لبنان روزی است که صدها لبنانی شیعه بی دفاع توسط شبه نظامیان راستگرا و تندروی مسیحی قتل عام شدند.
در روز شنبه به تاریخ 6-12-1975 شبه نظامیان بشیر جمیل به بندر بیروت رفته ده ها مسلمان را ربودند. بیشتر آنان را کشتند و برخی را جلوی مقر های حزب کتائب تکه تکه کردند. کارگران بندر بیروت اکثریتشان شیعه های فقیری بودند که برای کار و باربری به صورت روزمزد در آنجا حضور می یافتند. تندروهای مسیحی 110 کارگر را کشته و 300 نفر را ربودند. این اضافه بر اجسادی است که به دریا ریختند. بعدا ادعا کردند اقدامشان برای پاسخ به ترور یکی از مسئولین آنها است. اما کشتن کارگر لبنانی شیعه بی دفاع به جرم اینکه چپی ها (آن هم مسیحی ها) یک مسئول احزاب تندروی مسیحی را کشته اند، اصلا قابل دفاع نیست. برخی کارشناسان لبنانی معتقدند اقدامات تندروهای مسیحی با هدایت اسراییل و برای ایجاد فتنه و درگیری داخلی در لبنان انجام می شد که نهایتا هم به هدف خود رسید و پس از جنگ داخلی، رژیم صهیونیستی خاک لبنان را اشغال کرد و تا بیروت پیشروی نمود. بشیر جمیل سرکرده جنایتکاران برای فرار از مسئولیت بعدها اعلام کرد هنگام این جنایت در دانشگاه بوده و امتحان می داده است!
بشیر جمیل فرزند رییس جمهور لبنان یعنی طونی فرنجیه و خانواده و محافظانش را کشت که به قتل عام اهدن معروف است. سپس با حمایت رژیم صهیونیستی به ریاست جمهوری رسید اما پیش از به دست گرفتن این مقام، توسط یک مسیحی ملی گرا به قتل رسید.

هیچ نظری موجود نیست: