۱۳۹۵/۱۰/۰۴

تنها وزیر زن در دولت جدید لبنان

به گزارش پایگاه خاطرات و نظرات یک ایرانی ساکن لبنان، خانم دکتر عنایه عزالدین تنها زنی است که در کابینه دولت جدید لبنان حضور دارد. حضور یک زن شیعه با حجاب در کابینه بازخوردهای مختلفی داشت.

۱۳۹۵/۰۹/۱۷