۱۳۹۵/۰۸/۲۱

روز شهید در لبنان

روز 11-11 مصادف با 21 آبان، روز شهید در لبنان است. در چنین روزی احمد قصیر اولین عملیات استشهادی در نوع خود را بر ضد ساختمان حاکم نظامی اشغالگران صهیونیزم انجام داد که به کشته شدن وی و 140 افسر و درجه دار دشمن انجامید.
پسرعموی او ماشین را با مواد منفجره پر کرد و اصرار داشت که او عملیات را انجام دهد. احمد قبول نمی کرد و آخر سر با گفتن اینکه ماشین متعلق به اوست و راضی نیست پسرعمویش از آن استفاده کند، وی را مجاب کرد. سه بار برای عملیات استخاره کرد که بد آمد. طوری شد که فرماندهان حزب الله به تصمیم او شک کردند و قرار گذاشتند فرد دیگری جایگزین او کنند. بار چهارم که استخاره کرد و خوب آمد، باران شدیدی می بارید و هوا سرد بود. همه نگهبانها بجز دو سه نفر داخل ساختمان شده بودند. به لطف خدا، اکثر دشمنان نابود شدند.

هیچ نظری موجود نیست: