۱۳۹۵/۰۷/۳۰

لطفا بدون فحش وارد شوید!

یک لحظه بیا داخل! یک لحظه، تا ببینیم به کجا چنین شتابان!

برای مردم متاسفم. بله برای جماعتی که تا یک دقیقه پیش در ستایش غرب و فرهنگ منحط غربی، هر اشکال و ایرادی را نه تنها، نمی دیدند بلکه تحسین هم می کردند. مثلا قانونی شدن همجنس بازی را نشان اخلاق والای مردم غرب و احترام به دیگران می دانند. اما وقتی رسانه ای دروغگوی دشمن، بدون سند و مدرک به یک قاری قرآن تهمت می زنند، این جماعت می شوند خدا شناس و قاضی عادل! طرف را مهدور الدم هم می کنند.
متاسفم برای کسانی که وقتی پروفایلش را باز کنی پر است از تصاویر مستهجن، اما به خودشان اجازه می دهند، بدون داشتن سند و مدرک، برای افراد حکم صادر کنند!

متاسفم برای کسی که عکس یک شهید را می گوید فتوشاپ است و ساختگی است و این اصلا خارجی است و شهید هم نشده، اما عکس های فتوشاپی و روتوش شده مستهجن را با حرص و ولع لایک می زند.
متاسفم برای اونایی که تا دیروز در برابر مشاهده گناه، میگفتن منو که تو قبر اون نمیذارن، اما الان یهو صاحاب قبر طرف هم شدن!
 متاسفم برای افرادی که خود را مسلمان می دانند اما در مخالفت با رییس جمهور یا اشخاص دیگر (چه چپی چه راستی) به راحتی به آنها تهمت حرامزادگی می زنند!
متاسفم برای جامعه ای که اخلاق و دین در آن مرده است. یکی می دزدد، یکی وطن فروشی می کند، یکی تهمت می زند، یکی آبرو می برد، یکی برای ابراز مخالفت با دیگران، حتی بر سر مسائل کوچک، حیوانیت خودش را به دیگران حواله می دهد و به خواهر و مادر مردم اهانت می کند. یکی برای پول، با امنیت غذایی و سلامت مردم بازی میکند.
متاسفانه عده زیادی از مردم ما فرهنگ تکنولوژی های جدید را ندارند و هر ننه قمری یک گوشی دستش گرفته، و به خود اجازه می دهد در همه امور دخالت کند و به همه مسئولین گیر بدهد و به همه شان هم فحش بدهد.
یک لحظه به این قبر بنگرید،

پایان کار همه ما اینجاست

اینجا از زیر زبانت اقرار می کشند که خدایت که بود؟
اگر نگفتی که بیچاره ای؛
اگر گفتی الله،
می گویند چرا حرفش را گوش نکردی؟
چرا به مردم فحاشی می کردی؟
چرا تهمت می زدی؟
چرا آبرو می بردی؟
چرا از چیزی که اطمینان نداشتی با اطمینان دفاع می کردی؟
چرا تهمت حرامزادگی به افراد می زدی؟
حالا چون شبکه مجازی بود و دست کسی به تو نمی رسید و حد قذف (تهمت زنای بی اساس به کسی زدن) بر تو جاری نشد، خیال کردی در زندگی واقعی، و در مرگ واقعی، دست ما به تو نمی رسد؟
حالا بکش این عذاب را تا نتیجه جنایت های اخلاقی خود را بفهمی.
واقعا ما به کجا می رویم؟

هیچ نظری موجود نیست: