۱۳۹۴/۰۹/۲۴

قضیه ربودن فرزند دیکتاتور سابق لیبی

ربوده شدن هانیبال قذافی در لبنان خبری بود که روز شنبه گذشته در رسانه های لبنانی و منطقه ای منتشر شد. وی که فرزند دیکتاتور سابق لیبی، معمر القذافی می باشد بنا بر اخبار منتشر شده، پنجشنبه در لبنان توسط گروهی مسلح ربوده شد.
در این باره یک مقام آگاه در حرکت امل که نخواست نامش فاش شود با بیان اینکه ما افراد رباینده را می شناسیم گفت: «گروهی که وی را ربوده اند از ما یا حزب الله نیستند و اقدام آنان با هدف دریافت پول در قبال آزادی وی و ایجاد دعواهای سیاسی داخلی بوده است.  وی پیش از آنچه در رسانه ها مطرح شود ربوده شده بود و ما از آن هنگام پیگیر این موضوع بودیم. هانیبال قذافی هنگام پیروزی انقلاب لیبی به همراه مادرش فرار کرد و به الجزایر و سپس عمان رفت. وی حدود دو سال است در مناطق تحت سیطره نظام سوریه زندگی می کند.»


هرچند سن و موقعیت وی به گونه ای نبوده که در زمان ربودن امام موسی صدر در لیبی دخالت یا اطلاعاتی داشته باشد اما در هر حال حتما در بزرگسالی به اسرار خانواده دسترسی داشته است و برای تحت فشار قرار دادن برخی افراد و مقامات لیبی مفید است. بر اساس برخی اخبار، حسن یعقوب یکی از نمایندگان پیشین مجلس لبنان پشت پرده این عملیات قرار دارد. هدف وی از ربودن هانیبال را دریافت پول و ضبط اعترافی ساختگی از قذافی می دانند که وی اعتراف کند، ناپدید ماندن امام موسی صدر به خواست و دستور نبیه بری صورت گرفته است! حسن یعقوب در قضیه ربوده شدن امام موسی صدر و پدرش شیخ محمد یعقوب، معتقد است نبیه بری از این اقدام مطلع بوده و از قذافی خواسته تا وی را نگه دارد! شایان ذکر است نبیه بری در آن زمان بسیار جوان بوده و در مقام و موقعیتی برای مذاکره با قذافی نبوده است.
از آنجا که یعقوب موفق نشد افراد و گروه هایی را برای نقشه خود وادار به همکاری کند، و پولی هم بابت آزادی فرزند فراری دیکتاتور سابق به وی نمی دهند، او را تحویل یگان امنیت داخلی پلیس لبنان داد. این یگان به فرماندهی سرتیپ بصبوص است و از لحاظ سیاسی از مهره های سعد حریری به شمار می رود. هدف از تحویل هانیبال به این یگان این بوده که خانواده امام موسی صدر یا نبیه بری نتوانند علیه وی اقدام قضایی صورت دهند. وزیر دادگستری و دادستان کل لبنان هم از مهره های حریری بوده و در این باره درحال کارشکنی هستند. با این حال دادستان پرونده ربودن امام موسی صدر قاضی زاهر حماده دیروز از هانیبال قذافی بازجویی کرد. هانیبال با ارائه اطلاعاتی در مورد امام موسی صدر و اعلام آمادگی برای ایفای نقش در روشن شدن این پرونده از دولت لبنان خواست وی را به مقامات لیبی تحویل ندهند.

هیچ نظری موجود نیست: