۱۳۹۴/۰۱/۲۴

تلاش دشمنان در اختلاف افکنی بین شیعیان لبنان

چند روزی است در شبکه های اجتماعی، جوانهای طرفدار حرکت امل و حزب الله با هم درگیر شده اند. ماجرا از آنجا آغاز شد که المنار در برنامه ای، مقاومت خلده را به تصویر کشید و نه تنها اسمی از حرکت امل به عنوان یکی از بزرگترین اجزای مقاومت لبنان نبرد بلکه با نسبت دادن این عملیات غرور آفرین به رزمندگان حزب الله، خشم برخی طرفداران حرکت امل را برانگیخت.
اعتراض جوانهای طرفدار حرکت امل به این اقدام که سابقه دار هم هست، باعث شد المنار مجبور به پخش اصلاحیه ای شود که نه تنها سودمند نبود بلکه مشکل را دوچندان نمود.

جوانان طرفدار هر طرف، در شبکه های اجتماعی، هرکسی با فرهنگ و منطق و زبان خود به دیگری تاخت. عقلای این هر دو قوم هم بسیار در خاموش کردن این اختلاف کوشیدند.
اقدام المنار تا به حال چندین بار تکرار شده و از نظر طرفدارن امل، تحریف تاریخ به شمار می رود. این درحالی است که مقاومت قهرمانانه خلده در سال ۱۹۸۲ و پیش از تاسیس هسته های اولیه حزب الله به وقوع پیوست. از طرفی حزب الله اینگونه تفسیر می کند که فرماندهان اصلی حرکت امل در آن زمان فرار کردند و فقط جوانان مومن حرکت امل که بعدها عضو حزب الله شدند در منطقه خلده جلوی رژیم صهیونیستی را گرفتند، پس مقاومت خلده منتسب به حزب الله است.
دو روز پیش روسای هیئت اجرایی حزب الله و حرکت امل برای آرام کردن جوانان و حل مشکل با یکدیگر دیدار کردند.
حاج ابوجعفر نصرالله رییس هیئت اجرایی حرکت امل از شاگردان قدیم شهید چمران است. وی از افراد بسیار آرام و منطقی و مومن و قدیمی حرکت امل است که برخلاف برخی مسئولین حرکت امل بسیار سالم و بی حاشیه است.
سید هاشم صفی الدین هم رییس هیئت اجرایی حزب الله است و با سید حسن نصرالله نسبت فامیلی نزدیک دارد. او هم شخصیتی بسیار آرام با وقار و منطقی دارد. شاید وی پس از سید حسن نصرالله به دبیرکلی حزب الله منصوب شود. چرا که هم بسیار به سید حسن نزدیک است و هم مقام و نقش کنونی او در حزب الله، مهم است.
امروزه گاهی به جوانهای طرفدار حرکت امل لات و لوت خطاب می شود و در مقابل، حزب اللهی ها بچه های مومن تری به شمار می روند اما متاسفانه احترامی که عموما جوانان حرکت امل به سید حسن نصرالله و حزب الله دارند در جوانان طرفدار حزب الله وجود ندارد و بسیاری از آنها به حرکت امل و طرفدارانش بی احترامی می کنند.
این اختلافات ریشه های تاریخی داشته و به جنگ قدیم بین آندو بر می گردد. چنین اختلافی خصوصا در برهه کنونی مطمئنا به ضرر هردو و به ضرر کل شیعیان است و این نکته مورد تاکید عقلای هر دو طرف بوده و همیشه تلاش شده از بروز اختلاف جلوگیری شود. کاملا هم واضح است دستی نامرئی در ایجاد اختلاف و بالا گرفتن جنگ لفظی بین جوانان شیعه تلاش می کند که از این ماجرا سود می برد.
شاید بروز چنین رفتاری در المنار به سب کادر جوانش باشد که خیلی با تاریخ گذشته مقاومت آشنا نیستند. متاسفانه المنار به سبب کمبود بودجه، بسیاری از سرمایه های خود را از دست داده است و تهیه کننده ها و مجری ها و کارمندان مختلفی به شبکه های لبنانی و خارجی دیگر رفته اند. همین مشکل در رادیو نور، باعث شده آرشیو غنی آن به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و رادیو تبدیل به رادیو تبلیغات شده است!

هیچ نظری موجود نیست: