۱۳۹۳/۱۲/۱۳

واحد پول لبنان

واحد پول لبنان لیره است. پیش از جنگ جهانی اول در لبنان از پول عثمانی با نام لیره عثملی (عُسمَلی) استفاده می شد. پس از سقوط سلطنت عثمانی برای مدتی از واحد پول مصری استفاده شد و برای همین در زبان محلی لبنانی به پول، مصاری گفته می شود. در هنگام استعمار فرانسه بر منطقه، واحد پول یکسانی به نام لیره سوریه تشکیل شد و با فرانک فرانسه مرتبط گشت. بطوریکه هر لیره ۲۰ فرانک فرانسه ارزش داشت و توسط بانک لبنان و سوریه ضرب می شد.
در سال ۱۹۲۴م لبنان شروع به انتشار سکه مخصوص به خود نمود و در ۱۹۲۶م پول کاغذی لبنانی بوجود آمد. در سال ۱۹۳۹م واحد پول لبنان بطور کامل از سوریه جدا شد اما با فرانک فرانسه در ارتباط ماند. پس از شکست فرانسه در اوایل جنگ جهانی دوم، لیره به جینه بریطانیا تبدیل شد و هر جینه ۸/۸ لیره ارزش داشت. پس از جنگ جهانی دوباره لیره با فرانک فرانسه مرتبط شد و بالاخره در سال ۱۹۴۹م به استقلال مالی رسید.
در آن زمان واحد های پولی رسمی قرش و فرانک (معادل ۵ قرش) و لیره (مساوی ۱۰۰ قرش یا ۲۰ فرانک) بود. سکه های فلزی آن زمان عبارت بودند از ۱ قرش، فرانک (۵ قرش)، ۱۰ قرش، ۲۵ قرش (ربع نامیده می شد) و ۵۰ قرش (نُص نامیده می شد). لیره ی فلزی در دهه ۷۰ قرن بیستم ضرب شد. پولهای کاغذی عبارت بودند از لیره، ۵ لیره (۵ ورق می نامیدند) ، ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ لیره.
از سال ۱۹۸۳ به سبب جنگهای داخلی، ارزش لیره لبنان بشدت کاهش پیدا کرد بطوریکه ۱ دلار از ۳ و سی صدم لیره به بیش از ۳۰۰۰ لیره رسید (تقریبا نهصد برابر). بعد از پیمان طائف سقوط لیره متوقف شد و در نرخ ۱۵۰۰ لیره در برابر ۱ دلار مستقر شد. از آن موقع تا کنون هنوز همین نرخ در اقتصاد لبنان مبنای محاسبه است. تنها تغییر اندک در یکان و دهگان این رقم است و مثلا بین ۱۵۰۰ تا ۱۵۱۵ در نوسان است.
با این حال در اکثر فروشگاه های بزرگ و حتی کوچک و پمپ بنزین ها دلار را با نرخ ثابت ۱۵۰۰ لیره از شما قبول می کنند.
پول های کنونی در لبنانبانک مرکزی لبنان (برای نرخ روزانه لیره در برابر دلار)
تصاویر اسکناس های قدیمی لبنان تا به امروز (دو اسکناس آخر طرح ویژه بوده و منتشر نشده است)

هیچ نظری موجود نیست: