۱۳۹۳/۰۹/۲۹

افتضاح غذایی و بهداشتی در لبنان

لبنان کشور خیلی آزادی است. اینقدر آزاد که هیچکس به هیچکس کاری ندارد! مثلا دولت به کسانی که به مردم ضرر می رسانند کاری ندارد! چه آنها که نیرو و امکانات برای تروریستها در سوریه ارسال می کردند و چه تروریستهای غذایی! در لبنان افرادی هستند که امنیت غذا و محصولات خوراکی را به خطر انداخته اند.
گوشتهای یخی تاریخ گذشته
چند سال قبل، پس از مسموم شدن همسر یکی از مسئولین لبنان بواسطه غذای رستوران، نگاه ها به رستوران ها و قصابی ها دوخته شد و پس از بررسی هایی که انجام شد مشخص شد بسیاری از رستورانها از گوشتهای فاسد استفاده می کنند.
حدود یک ماه است وائل ابوفاعور وزیر بهداشت لبنان حرکت بزرگی را آغاز کرده که از رستورانهای مختلف بازدید و نظارت به عمل آمده و آزمایش های بهداشتی انجام شده است.
با انتشار این خبر که خیلی از رستورانها شرایط بهداشتی غیر قابل قبولی دارند و مثلا میکروبها و انگلهایی که منشا آنها مدفوع انسانی است در غذاها دیده شده چند رستوران پلمب شدند (وقتی کارگر و آشپز رستوران دستشان را پس از توالت نمی شویند). سپس کار به کشتارگاه ها هم کشیده شد. کشتارگاه بیروت غیر بهداشتی تشخیص داده شده و بسته شد. شرایط بسیار نامناسب و کثیف و نبودن سیستم سرمایش و قطعی برق و اضافه بر آن ها، کشتار غیر شرعی و وحشیانه حیوانات، دلایل بسته شدن آن بود. ظاهرا ذبح انجام نمی شده و با چاقو حیوان را ضربه می زدند تا کشته شود اما خونش در بدنش بماند تا وزن بیشتری داشته باشد.
با اینکه ذبح خارج از مسلخ (کشتارگاه) ممنوع است، در ضاحیه قصابی ها صبح خیلی زود جلوی مغازه خودشان یک گاو و یکی دو تا گوسفند می کشند و پس از پوست کندن و تمیز کردن، داخل مغازه می برند. البته برخی هم یک گوسفند می کشند که خون و پوستش جلوی در باشد و مردم تصور کنند گوشتهایش ذبح شرعی است اما بقیه گوشتهایش را از کشتارگاه غیر شرعی یا گوشت یخی برزیلی تهیه کرده است.
وزیر بهداشت لبنان درحال نظارت بر آزمایش های بهداشتی
وزیر بهداشت لبنان اعلام کرده برای امنیت غذایی مردم تلاش خواهد کرد و از هیچ اقدامی فروگزار نمی کند. بازرسی های وزارت بهداشت به گوشت ختم نشده و کارگاه ها و کارخانه های لبنیات هم مورد توجه قرار گرفتند. یکی از خوشنام ترین کارخانه های لبنیات لبنان از شیر فاسد برای محصولاتش استفاده می کرده و اعلام شد در شیر، کرم و حشرات و در محطی کار موش وجود دارد. لذا آن را پلمب کرده و بستند.
در همین رابطه جالب است بدانید برخی از مغازه ها و تولیدی ها تاریخ مصرف روی اجناس را عوض می کنند. این فاجعه زمانی مشخص شد که یکی از فروشگاه های زنجیره ای معروف لبنان یک کارمندش را اخراج کرد. وی برای شکایت از فروشگاه مدعی شد به آنها یاد می دادند با وسایل و موادی تاریخ مصرف را پاک کرده و با یک دستگاه، تاریخ مصرف جدید بزنند.
همچنین یک فروشگاه معتبر دیگر به جهت آنکه اعلام شد گوشت و مرغ غیر بهداشتی داشته و در انبارهایش موش و حشرات وجود دارد، به بهانه سال میلادی جدید تخفیف های گسترده ای اعلام کرده و مغازه پر از جنس است! تا مردم جنس های قدیمی را بخرند و ببرند!
حرکت بزرگی که وزیر بهداشت لبنان آغاز کرده به اعتقاد برخی از مردم و کارشناسان، اولا بزرگتر از اختیارات و قدرت اوست و مشخص است که از جایی پشتیبانی می شود. دوم اینکه برخی ادعا می کنند حرکت او صرفا برای خود نشان دادن و مطرح کردن خود است و در دولتی که حتی کارهای معمول و روال اداری، به کندی انجام می شود، وی خودنمایی می کند. سوم اینکه این اقدام مختصر به وزارت بهداشت نمی شود. بلکه وزارتخانه های دیگری مثل صنعت، کشاورزی و وزارت کشور را هم در بر می گیرد. مثلا این وزارت خانه ها باید امکان برق رسانی و آب بهداشتی را فراهم کنند تا به خاطر بی برقی و گرما و آب غیر بهداشتی، محصولات به سرعت فاسد نشود.
از طرف دیگر طرحی توسط وزیر کشاورزی پیشنهاد شد تا واردات لبنیات ثبت شود و وارد کننده مجوز وزارت بهداشت دریافت کند.

اطلاع رسانی هایی که پس از آزمایشات و بازرسی ها انجام شد، مردم را نگران و خشمگین کرد. افتضاحی که در زمینه بهداشت و سلامت و امنیت غذایی در لبنان بوجود آمد نشان می دهد چقدر وجدان و اخلاقیات کم شده و در نبودن یک سیستم نظارتی قوی، از مردم سواستفاده شده است.
هر روز خبری از پلمب شدن یک رستوران یا کشتارگاه یا تهیه کننده مواد غذایی شنیده می شود. وضع بهداشت واقعا نابسامان بود و هیچ نظارتی بر آن نبود.

هیچ نظری موجود نیست: