۱۳۹۳/۰۳/۱۲

سفر اسقف اعظم لبنانی به فلسطین اشغالی

پاتریارک مار بشاره پطرس الراعی، اسقف اعظم مارونی های انطاکیه و مناطق شرقی است. وی توسط پاپ بندیکت شانزدهم لقب کاردینال گرفت. این افتخار بزرگی برای لبنانی ها و مسیحیان خاورمیانه بود که در سالهای اخیر یک پاتریارک از آنها به لقب کاردینالی نائل می شود. وی از اعضای جلسه انتخاب پاپ جدید بود.
ایشان مواضع انسانی و صلح آمیزی داشته و پیامهایی برای کاهش تنشها در لبنان و سوریه داده بود. چندی پیش وی اعلام کرد در سفر پاپ به قدس وی را همراهی خواهد کرد. هرچند اعلام کرد که در پروتوکول رسمی سفر نیست و عضو هیئات محسوب نمی شود و با شخصیتها و سیاسیون اسراییلی دیدار نخواهد کرد. علیرغم مخالفتهای احزاب مقاومت و نیروهای ملی لبنانی، وی نهایتا به اسراییل سفر کرد. طبق قوانین لبنان سفر به فلسطین اشغالی ممنوع است.
وی درحالیکه قبلا گفته بود با شخصیتها دیدار نمی کند، با مزدوران لبنانی که بعد از پیروزی سال 2000 فرار کرده بودند دیدار کرد و از آنها خواست به لبنان برگردند. این خواسته ی وی با جواب رد وطنفروشان روبرو شد و آنها اعلام کردند که به تابعیت اسراییل درآمده اند و به لبنان بازنخواهند گشت.
وی در مصاحبه با شبکه خبری فرانس 24 به دفاع از سفرش پرداخت و دلیل این سفر را انجام وظایف اسقفی و سرکشی به مردم و کلیساهای منطقه دانست. وی در دفاع از سفرش به فلسطین اشغالی اعلام کرد مخالفان باید بفهمند من به وظایف دینی خود پرداختم و از رییس جمهور و نخست وزیر هم اجازه گرفتم! هرکس می فهمد بفهمد. هرکس هم مخالفت کرد مخالفت کند (به من چه). او پس از چند دقیقه از سوالات مجری عصبانی شد و به مجری گفت تو هم نمی فهمی! اصلا صحبت چه فایده دارد. سپس میکروفون را جدا کرد و ارتباط را قطع نمود.
ویدیوی این مصاحبه را در یوتیوب ببینید

هیچ نظری موجود نیست: