۱۳۹۲/۰۳/۱۷

معرفی دانشگاه های لبنان

به نقل از سایت انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در لبنان (با اندکی تصرف و اصلاح) 

دانشگاه ملي لبنان (الجامعة اللبنانية)
دانشگاه ملي لبنان تنها دانشگاه دولتي لبنان است که با حمايت مالي دولت زير نظر وزارت تربيت و تعليم عالي لبنان اداره مي شود و در عين حال بزرگترين و متنوع ترين دانشگاه از نظر رشته تحصيلي و ارزان ترين دانشگاه از نظر شهريه در اين کشور مي باشد. براي ورود به رشته هاي اين دانشگاه امتحان ورودي برگزار مي شود. اين دانشگاه در تمام شهرهاي بزرگ لبنان شعبه دارد به همين دليل دانشگاه لبنان نيز محسوب مي شود.
زبان آموزشي در بعضي رشته ها عربي و در بعضي انگليسي و در بعضي فرانسوي مي باشد براي مثال عموما در رشته هاي علوم انساني به زبانهاي عربي و در رشته هاي علوم پزشکي و فني نيز به زبانهاي فرانسه و انگليسي ارائه مي شود. دانشگاه ملي لبنان داراي دانشکده هاي زيادي است به طوري که در تمامي رشته هاي رياضي فني، علوم انساني و علوم زيستي و پزشکي را در مقاطع مختلف کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي اشتغال دارد.

شهريه اين دانشگاه براي اتباع لبناني تقريبا مجاني است ولي از اتباع خارجي براي هر سال تحصيل بر حسب رشته از 400 تا 1300 دلار آمريکا در سال شهريه دريافت مي شود.

شرط ورود به دانشگاه ملي لبنان براي اتباع بيگانه از جمله ايرانيان اينگونه است:
1. انجام معادل سازي مدارک به شکل کامل
2. شرکت در امتحان ورودي شامل زبان خارجي و اطلاعات علمي در رشته مربوطه
3. تطابق رشته تحصيلي در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري
4. دارا بودن معدل بالاي 12 از 20 در مقطع ديپلم براي دريافت پذيرش كارشناسي، معدل بالاي 14 از 20 در مقطع كارشناسي براي دريافت پذيرش كارشناسي ارشد و داشتن معدل بالاي 15 از 20 در مقطع كارشناسي ارشد براي دريافت پذيرش دكتري ضروري است.

طول دوره در اين دانشگاه در مقاطع مختلف عبارت است از:
1. دوره کارشناسي: چهار سال و هشت ترم
2. دوره کارشناسي ارشد: دو سال و چهار ترم شامل دو ترم مواد درسي و دو ترم پايان نامه است دانشجو بايد در امتحانات مواد درسي را به طور کامل نمره قبولي را کسب کند و در صورت عدم قبولي در يکي از مواد درسي بايد مجددا کليه مواد درسي دوره کارشناسي ارشد را بگذراند.
3. دوره دکتري: حداقل سه سال بعد از ثبت نام ولي عموما دانشجويان دکتري کمتر از پنج سال از اين دانشگاه فارغ التحصيل نمي شوند.

براي ثبت نام در دوره دکتري بعد از شرکت در امتحان ورودي و اخذ مورد مورد قبول در چند ماه قبل آغاز سال تحصيلي دانشجو براي يک مصاحبه با حضور گروه علمي دانشكده مورد نظر دعوت مي شود. پس از تاييد گروه علمي از دانشجو براي مقطع دکتري ثبت نام به عمل مي آيد و دانشجو بايد براي تهيه پروپوزال و انتخاب استاد راهنما اقدام کند. دانشجو مي بايست با ارائه پروپوزال به يکي از اساتيد و اخذ موافقت استاد راهنما آن را براي تاييد نهايي به گروه ارسال نمايد و بعد از تعديل و تصحيح پروپوزال و تاييد آن, مشغول نگارش رساله تحت اشراف استاد راهنما مي شود که اين امر سه تا شش ماه از وقت دانشجو را مي گيرد. بعد از آن دانشجو مشغول تهيه رساله مي شود که عموما بيش از پنج سال طول مي کشد.

دانشگاه سنت ژوزف (جامعة القديس يوسف)
دانشگاه سنت ژوزف با دارا بودن دوازده دانشکده، بيست و دو کالج، چهار پرديس و شعب در شهرهاي صيدا، طرابلس و زحله بعد ازدانشگاه ملي لبنان بزرگترين دانشگاه لبنان به شمار مي آيد. در اين دانشگاه در حدود ده هزار دانشجو با بيش از 1500 استاد مدعو و هيت علمي مشغول به تحصيل هستند.
دانشکده ها و پرديس هاي دانشگاه سنت ژوزف عبارتند از: دانشکده هاي علوم ديني، پزشکي، دندانپزشکي، داروسازي، علوم پرستاري، حقوق و علوم سياسي، علوم اقتصادي، مديريت، ادبيات و علوم انساني، علوم تربيتي، فني مهندسي و همين طور پرديس هاي علمي علوم پزشکي و پرستاري، علوم اجتماعي، علوم انساني و علوم و تکنولوژي.
رشته هاي علوم انساني به زبانهاي عربي و فرانسه ارائه مي شود. رشته هاي علوم پزشکي و فني نيز فقط به زبان فرانسه ارائه مي شود براي وارد شدن به اين دانشگاه دانستن زبان عربي يا فرانسه اگرچه الزام آور نيست ولي براي موفقيت در امتحانات ضروري مي باشد. شهريه اين دانشگاه براي هر سال تحصيل بر حسب رشته از 3000 تا 8000 دلار آمريکا در سال مي باشد.

طول دوره در اين دانشگاه در مقاطع مختلف عبارت است از:
1. دوره کارشناسي: چهار سال و هشت ترم مانند ايران بايد واحد گذراند و در تعداد کمي از رشته ها دانشجو بايد پايان نامه اي در سال آخر تحويل دهد.
2. دوره کارشناسي ارشد: دو سال و چهار ترم شامل دو ترم مواد درسي و دو ترم پايان نامه است.
3. دوره دکتري: بيش از چهار سال بسته به رساله است. لازم به ذکر است سمينارهايي هم براي بالا بردن سطح علمي دانشجويان دکتري برگزار مي شود که معمولا شرکت در آنها اجباري است.

دوره دکتري در دانشگاه سنت ژوزف به اين گونه است دانشجو بايد پروپوزال طبق استاندارد دانشگاه به گروه علمي دانشکده ارسال نمايد، گروه علمي بعد از تعديل و تصحيح پروپوزال آن را تاييد نموده و براي آن استاد راهنما معين مي نمايد لازم به ذکر است اين دوره بين شش ماه تا يک سال طول مي کشد و احتمال رد پروپوزال زياد است و بعد از اين مرحله دانشجو مشغول تهيه رساله تحت اشراف استاد راهنما مي شود که اين دوره هم عموما بيش از چهار سال طول مي کشد.

دانشگاه اسلامي لبنان (الجامعة الاسلامية في لبنان)
دانشگاه اسلامي لبنان يک دانشگاه خصوصي متعلق به مجلس اعلي شيعيان لبنان است و تحت نظر آن اداره مي شود و در اکثر رشته هاي علوم انساني و فني و رياضي فعال است ولي در حوزه علوم پزشکي فقط در دوره پرستاري دانشکده دارد که قرار است در آينده دانشکده علوم پزشکي نيز در آن داير شود اين دانشگاه هر روز در حال توسعه است و هم اکنون داراي شعباتي در صور و الزهراني مي باشد. دانشگاه اسلامي لبنان با برخي از دانشگاههاي ايران از جمله دانشگاه تهران داري سند همكاري است.
رشته هاي علوم انساني به زبانهاي عربي، انگليسي و فرانسه ارائه مي شود و رشته هاي پرستاري و فني نيز به زبان انگليسي و فرانسه ارائه مي شود. براي وارد شدن به اين دانشگاه در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد بايد در يک امتحان ورودي شرکت کرد که عموم کساني که به يکي از اين سه زبان عربي، انگليسي و فرانسه آشنا باشند مي توانند نمره لازم را براي ثبت نام اخذ کنند.
دانشکده هاي حقوق و علوم سياسي، معارف اسلامي، زبان و ادبيات عربي، تاريخ داراي مقاطع دکتري هستند و عموم اساتيد آن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي معتبر لبنان هستند. براي اخذ پذيرش دکتري از اين دانشگاه دانستن زبان عربي، انگليسي و فرانسه در حد قابل قبولي ضروري مي باشد ملاک اين دانشگاه از سطح زبان شما مدارک زبان نبوده بلکه توانايي شما در مکالمه و نوشتن مي باشد و در مورد اين موضوع سخت گيري مي کنند. شهريه اين دانشگاه براي هر سال تحصيل بر حسب رشته از 2400 تا 3000 دلار آمريکا در سال مي باشد.

طول دوره در اين دانشگاه در مقاطع مختلف عبارت است از:
1. دوره کارشناسي: چهار سال و هشت ترم است و در برخي از رشته ها دانشجو بايد پايان نامه اي در ترم آخر تحويل دهد.
2. دوره کارشناسي ارشد: دو سال و چهار ترم شامل سه ترم مواد درسي و يك ترم پايان نامه است. (120 كرديت درس و پایان نامه)
3. دوره دکتري: پژوهش محور بوده و بيش از سه سال طول مي کشد و دانشجو در طول تحصيل در اين مقطع مشغول تهيه رساله خواهد بود.
دوره دکتري در دانشگاه اسلامي لبنان به اين گونه است دانشجو بايد طبق استاندارد دانشگاه براي گروه علمي دانشکده پروپوزال ارسال نمايد، گروه علمي بعد از بحث پيرامون موضوع، آن پروپوزال را يا رد و يا تاييد نموده و بر اساس موضوع براي آن استاد راهنما تعيين مي نمايد. بايد به اين نکته توجه داشته باشيد که از زمان ارسال پروپوزال تا تاييد نهايي آن بين شش ماه تا يک سال طول مي کشد و احتمال رد پروپوزال زياد است و بعد از اين مرحله ثبت نام دانشجو قطعي شده و بايد مشغول تهيه رساله تحت اشراف استاد راهنما شود. دانشجو بعد از سه سال از تاييد موضوع؛ اجازه دفاع از رساله خود را پيدا مي کند که اين دوره هم عموما بيش از سه سال طول مي کشد.

دانشگاه عربي بيروت (جامعة بيروت العربية)
دانشگاه عربي بيروت يک دانشگاه خصوصي متعلق به دانشگاه الاسكندريه مصر است و تحت نظر آن اداره مي شود و در اکثر رشته هاي علوم انساني، فني و رياضي و علوم پزشکي داراي فعاليت است. رشته هاي علوم انساني به زبان هاي عربي و انگليسي و در موارد معدود زبان فرانسه ارائه مي شود و رشته هاي علوم پزشکي و فني نيز به زبان انگليسي ارائه مي شود براي وارد شدن به اين دانشگاه در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد و دکتري بايد در يک امتحان ورودي شرکت کرده و به غير از پزشکي عموم کساني که در آن شرکت ميکنند نمره لازم را براي ثبت نام اخذ کنند.
براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري قبل از تصويب موضوع پايان نامه، کسب نمره در امتحانات بين المللي زبان انگليسي يا فرانسوي ضروري است البته در برخي مواقع دانشگاه اقدام به اخذ آزمون زبان براي معافيت از آن برگزار مي کند. شهريه اين دانشگاه براي هر سال تحصيل بر حسب رشته از 2500 تا 3500 دلار آمريکا در سال مي باشد.

طول دوره در اين دانشگاه در مقاطع مختلف عبارت است از:
1. دوره کارشناسي: هشت ترم معادل چهار سال با واحدهاي مد نظر گذراند و تعداد کمي از رشته دانشجو بايد پايان نامه اي در سال آخر تحويل دهد.
2. دوره کارشناسي ارشد: چهار ترم شامل دو ترم مواد درسي و دو ترم پايان نامه است.
3. دوره دکتري: سال اول براي بيشتر رشته ها در مقطع دكتري كلاس هاي اجباري دارد و بعد از آن با بيش از دو سال بسته به رساله اجازه دفاع صادر مي شود.
دوره دکتري در دانشگاه عربي بيروت به اين گونه است که دانشجو بعد از موافقت دانشگاه با ثبت نام ابتدا بايد به مدت يک سال برخي از دروس مربوط به رشته خود را طي کند و بعد از موفقيت در کسب نمره مورد نظر دانشگاه مي تواند پروپوزال خود را طبق استاندارد دانشگاه به گروه علمي دانشکده ارسال کند، گروه علمي بعد از تعديل و تصحيح پروپوزال آن را تاييد نموده و براي آن استاد راهنما معين مي نمايند بعد از اين مرحله دانشجو مشغول تهيه رساله تحت اشراف استاد راهنما مي شود که اين دوره هم عموما بيش از دو سال طول مي کشد.

دانشگاه امام اوزاعي (جامعة الامام الاوزاعي)
اين دانشگاه در حوزه علوم اسلامي فعال است و مديريت آن در اختيار طايفه سني در لبنان مي باشد و در بسياري از کشورهاي عربي داراي شعبه مي باشد. اين دانشگاه در رشته معارف اسلامي در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري فعاليت دارد . زبان آموزشي در اين دانشگاه عربي و در معدود موارد انگليسي و فرانسوي را مي پذيرد.
اخذ پذيرش از اين دانشگاه به آساني صورت مي گيرد و لي به دليل مراحل تحصيلي متفاوت آن فارغ التحصيل شدن از اين دانشگاه مشکل است مخصوصا براي غير عرب زبانان ازجمله ايرانيان. اين دانشگاه داري سند همکاري با دانشگاه امام صادق(ع) در تهران مي باشد. مواد درسي آن مجموعه اي از مواد دروس اسلامي است که سابقا در حوزه هاي علميه اهل سنت مورد تحصيل قرار مي گرفت. بيشترين دانشجويان ايراني در لبنان به صورت غير حضوري در اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند و امتحانات خود را در ايران تحت نظر نماينده دانشگاه انجام مي دهند. شهريه اين دانشگاه براي هر سال تحصيل 1200 تا 2000 دلار آمريکا در سال مي باشد.

طول دوره در اين دانشگاه در مقاطع مختلف عبارت است از:
1. دوره کارشناسي: چهار سال است و در آن دانشجو بايد در کنار درس ،تحقيقاتي را به اساتيد تحويل دهد.
2. دوره کارشناسي ارشد: دوره بيش از دو سال است و در سال اول مواد درسي را بايد گذراند و در سال دوم چند عنوان تحقيق به دانشجو داده مي شود و بعد از تاييد اين تحقيقات دانشجو بايد با تصويب موضوع براي تهيه پايان نامه اقدام کند.
3. دوره دکتري: دوره دکتري در اين دانشگاه براي فارغ التحصيلانش پژوهش محور بوده و دانشجويان آن با تصويب موضوع براي رساله بعد از دو سال از گذشت تاريخ تاييد موضوع حق دفاع پيدا مي کنند اما اگر دوره کارشناسي ارشد را در دانشگاه ديگري گذرانده باشد بايد به عنوان پيش نياز در سال اول مواد درسي اي را بگذراند و در سال دوم چند عنوان تحقيق به دانشجو داده مي شود و بعد از تاييد اين تحقيقات دانشجو بايد با تصويب موضوع براي تهيه اقدام کند بعد از دو سال از گذشت تاريخ تاييد موضوع حق دفاع پيدا مي کنند.

دانشگاه آمريکايي بيروت
يكي از قديمي ترين دانشگاه هاي خاورميانه دانشگاه آمريكايي بيروت است که در سال 1866 توسط مبلغ هاي مسيحي آمريکايي در لبنان و سوريه تاسيس شده است. زبان آموزشي اين دانشگاه انگليسي است. اين دانشگاه تقريبا در تمام رشته هاي علوم انساني، فني و مهندسي و پزشکي فعاليت دارد. شهريه اين دانشگاه بسيار گران و تقريبا مثل هزينه دانشگاههاي مستقردر آمريكاست. شهريه اين دانشگاه براي هر سال تحصيل بر حسب رشته از 8000 تا 20000 دلار آمريکا در سال مي باشد.

طول دوره در اين دانشگاه در مقاطع مختلف عبارت است از:
1. دوره کارشناسي: هشت ترم معادل چهار سال با واحدهاي مد نظر گذراند.
2. دوره کارشناسي ارشد: چهار ترم شامل سه ترم مواد درسي و يک ترم پايان نامه است.
3. دوره دکتري: دانشجويان دکتري بايد دوسال کلاسهاي آموزشي را بگذرانند و بعد موفقيت در امتحانات جامع وارد مرحله بعد شده وبا تاييد موضوع بعد از دوسال اجازه دفاع پيدا مي کنند.

بر اساس بخشي از بخشنامه وزارت علوم در مورد ارزشيابي مدارک تحصيلي در لبنان دانستن نکات زير ضروري است که عبارتند از:
1. دوره کارشناسي(بکالوريوس): دانشجو مي بايست چهار سال تحصيل براي رشته هاي علوم پايه ،4 تا 5 سال براي رشته فني مهندسي و 6 سال براي رشته هاي پزشکي را به پايان رساند.
2. دوره کارشناسي ارشد(ماجيستر): دانشجو مي بايست 2 تا 3 سال تحصيل نمايد که شامل يك سال درس و يك سال پژوهش و نگارش پايان نامه است.
3. دوره دکتري(دكتوراه): دانشجو مي بايست 3 تا 5 سال مشغول به تهيه رساله باشد و با ارايه پايان نامه و دفاع موفقيت آميز مدرك دكتري را کسب نمايد.

دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم عبارتند از:
1. دانشگاه ملي لبنان تا مقطع دکتري در تمام رشته مصوب اين دانشگاه.
2. دانشگاه سنت ژوزف تا مقطع دکتري در تمام رشته مصوب اين دانشگاه.
3. دانشگاه کسليک تا مقطع دکتري در تمام رشته مصوب اين دانشگاه.
4. دانشگاه آمريکايي بيروت تا مقطع دکتري در تمام رشته مصوب اين دانشگاه.
5. دانشگاه اسلامي لبنان تا مقطع دکتري فقط در رشته هاي علوم اسلامي (الهيات)، حقوق، زبان و ادبيات عرب و روابط بين الملل و ديپلماسي.
6. دانشگاه امام اوزاعي فقط در رشته هاي علوم اسلامي (الهيات) و زبان و ادبيات عرب.
7. دانشگاه بيروت العربيه تا مقطع دکتري در تمام رشته مصوب اين دانشگاه.
8. دانشگاه آمريکايي لبنان تا مقطع کارشناسي.
9. دانشگاه بين المللي لبنان تا مقطع کارشناسي با شرط آزمون.

جدول چگونگي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشگاههاي لبنان از طرف وزات علوم:

مدارك
شرايط
ارزشيابي
شهادة الدّبلوم
دو سال تحصيل در مراكز آموزش عالی داشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهی
كاردانی
درجة البكالوريوس (درجة الاجارة Bachelor)
چهار تا پنج سال تحصيل در دانشگاه های گروه يک ودو داشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهی
كارشناسی
درجة الماجيستر
Master
ازدانشگاه های گروه يك داشتن مدرک كارشناسی
كارشناسی ارشد
درجة الدكتوراه
(Ph.D.)
از دانشگاه های گروه يك داشتن مدرک كارشناسی ارشد
دكترا

لازم به ذکر است هيچ يک از دانشگاه هاي لبنان مورد تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ايران نيست به همين دليل مدارک حاصل از اين دانشگاه ها مورد ارزشيابي وزارت بهداشت قرار نمي گيرد.
هزينه زندگي و تحصيل يک دانشجو در لبنان به شکل دانشجويي بر حسب دانشگاه محل تحصيل از 600 تا 1500 دلار آمريکا مي باشد.

مشکلات عمده دانشجويان ايراني در لبنان
1. عدم وجود خوابگاه دانشجويي در دانشگاه و گراني مسکن دانشجويي
2. روند طاقت فرساي اخذ اقامت دانشجويي و به طور معدود با درخواست اقامت براي خانواده دانشجو موافقت مي شود.
3. مشكل كمبود و گراني برق و قطعي طولاني آن.
4. محدود بودن آب شرب بهداشتي به دليل سيستم خراب لوله کشي شهري.
5. شرجي بودن هوا به خصوص در فصل هاي بهار و تابستان
6. گراني سوخت براي مصارف گرمايشي.
7. گراني حمل و نقل شهري و بين شهري.
8. ممنوعيت اشتغال دانشجويان.
9. روند طولاني معادل سازي مدارک تحصيلي.

معادل سازي مدارک
بر اساس قوانين کشور لبنان تمامي مدارک خارجي بايد توسط وزارت تربيت و تعليم عالي اين کشور معادل سازي شود و معادل سازي مدارك حاصل از مدارس و دانشگاه هاي ايران نيز در لبنان از اين قاعده مستثني نيست و دانشجو يا وکيل قانوني ايشان بايد با در دست داشتن پاسپورت و مدارک مورد نياز برا ي اخذ آن اقدام کند. معادل سازي از مدرك ديپلم و ريز نمرات آن شروع مي شود تا مقاطع بالاتر نيز به همين شيوه ادامه مي يابد. مدت زمان معادل سازي مدارک به اين ترتيب است:
1. مدرك ديپلم و ريز نمرات آن: بين يک هفته تا يک ماه با هزينه تقريبي بيست دلار آمريکا.
2. مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد: بين شش ماه تا پانزده ماه با هزينه تقريبي چهل دلار آمريکا.
به علت ارسال مدارك به ايران و تأييد مجدد آنها توسط دانشگاه هاي ايراني روند معادل سازي كارشناسي و كارشناسي ارشد طولاني ميباشد. به همين دليل اکثر دانشگاههاي لبنان با رسيد دريافت مدارک صادره از وزارت تربيت و تعليم عالي اقدام به ثبت نام ميکنند به جز دانشگاه ملي لبنان که ثبت نام را با مدارک کامل انجام ميدهد. دانشگاه امام اوزاعي استثناً با مدارک ترجمه شده رسمي به زبان عربي که به تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت و همچنين وزارت خارجه لبنان رسيده باشد اقدام به ثبت نام ميکند.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

با معدل ١٣ از دانشگاه ازاد ايران ومدرك كارشناسي كارگرداني تاتر ميشه در دانشگاه جامعة الاسلاميه رشته علوم سياسي خوند

mood kerbes گفت...

بطور عمومی باید نمره بالای 60 از 100 باشد. اما رشته ای که شما در نظر دارید بسیار مورد تقاضا است و فکر نمی کنم شانس زیادی داشته باشید