۱۳۹۲/۰۲/۲۲

امام موسی صدر ستاره ی مجالس


بخش دوم از خاطرات حجت الاسلام سید هادی خسروشاهی سفیر سابق ایران در واتیکان و کاردار سابق فرهنگی ایران در مصر*


در روز میتینگ و تظاهرات علاوه‌ بر شخصيت‌های غربي، اروپايی و آمريكايی كه‌ در آن‌ اجتماع‌ بزرگ، در دفاع‌ از حقوق‌ فلسطينی ها، سخنرانی كردند، امام‌ موسی ستاره آن‌ تظاهرات‌ بود. همان‌طور كه‌ در الجزاير هم‌ كه‌ امام‌ موسی شركت‌ می كرد، به‌ عنوان‌ « نجم‌المؤ‌تمر » شناخته‌ می شد. طبق‌ نوشته‌ روزنامه‌ها كه‌ من‌ بعضی از آنها را دارم، در بين‌ شخصيت‌هايی مانند محمد ابوزهره، محمد غزالي، شيوخ‌ عرب‌ كه‌ آقايان‌ حتماً‌ آثارشان‌ را ديده‌ و يا اسم‌هاشان‌ را شنيده‌اند، امام‌ موسی در آن‌ محافل‌ « نجم‌ المؤ‌تمر » بود. از هر موضوعی سخن‌ می گفت. يك‌ روز كنار من‌ نشستند، بعد از چند پرسش‌ و پاسخ، آهسته‌ به‌ من‌ گفتند كه‌ آقا شيخ‌ فكر نكن‌ كه‌ من‌ می خواهم‌ اينجا خودی نشان‌ بدهم. من‌ می خواهم‌ به‌ اينها بگويم‌ كه‌ يك‌ طلبه‌ قم‌ و نجف‌ هم‌ چيزهايی می داند. در صورتی كه‌ اين‌ طلبه‌ قم‌ و نجف‌ خيلی بيشتر و بهتر از آنان‌ می داند. 


رهبر متواضع و بی تکلف شیعه در لبنان

خاطره‌ای هم‌ از صور دارم. هنگامی كه‌ بر می گشتيم، خوب‌ بنده‌ ميهمان‌ ايشان‌ بودم. سوار ماشين‌ شديم. بی آزار شيرازی كه‌ طلبه‌ای بود كه‌ از نجف‌ آمده‌ بود، دنبال‌ اتوبوس‌ می گشت‌ تا به‌ بيروت‌ برود. ما هم‌ در راه‌ بيروت‌ بوديم. ايشان‌ او را از دور ديد. گفت‌ آقا شيخ‌ ايشان‌ را هم‌ سوار كنيم. ايشان‌ محافظی داشتند كه‌ جلو نشسته‌ بودند. بنده‌ و ايشان‌ هم‌ عقب‌ بوديم. گفتم: جای شما تنگ‌ می شود. گفت: نه‌ ايشان‌ طلبه‌ است‌ و ما هم‌ طلبه‌ هستيم. جلوی آقای بی آزار ايستادند. ايشان‌ را هم‌ سوار كرديم‌ و برديم. اين‌ نشان‌دهنده‌ اوج‌ انسانيت‌ امام‌ موسی بود كه‌ حاضر شد از صور تا بيروت‌ راحتی خود را فدای يك‌ طلبه‌ كند.
 
 *  اندیشه ی ربوده شده، به کوشش مهدی فرخیان. موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر 1385- 164 تا 176

هیچ نظری موجود نیست: