۱۳۹۱/۱۰/۲۸

مسلمانان در خواب و حرامی در کمین

مصاحبه ای با دکتور مالکوم اخنوف طراح مسابقه استار آکادمی در شبکه ای اسراییلی: (این نشست دقیقا مطابق واقعیت کنونی است)

سوال اول پرسیده شد: امروز شما چه احساسی دارید از اینکه بزرگترین آرزوی شما که راه اندازی استار آکادمی در بین مسلمانان است تحقق پیدا کرد؟
وی پاسخ داد: احساسم قابل وصف نیست، ولی زمان زیادی از عمر ما را گرفت تا توانستیم به هدفمان برسیم.

- منظور شما از اینکه عمر زیادی از ما گرفت چیست؟
:بله، ما سالها نشستیم تا توانستیم آن را در دولتهای غربی پیاده کنیم و بعد در کشورهای عربی، و می دانستیم که این فکر ما، تبدیل به موفق ترین نقشه در مسیر دولت اسرائیلی خواهد شد!!

- چرا مطمئن بودید که در این فکر پیروز خواهید شد؟
: برای آنکه ما می دانیم مسلمانان امروز از دین خود دور شده اند و در همین زمان جوانان مسلمان تمایل زیادی به التزام اسلامی دارند که اگر توسعه پیدا کند بر دولت ما چیره خواهند شد.

- چرا اصرار داشتید که وسیله ی شما برای رسیدن به مسلمانان، استار آکادمی باشد؟
: برای آنکه می خواهیم آنها از دینشان دور شوند!!

- امروز بعد از استار آکادمی چه برنامه ای برای هجوم به اسلام دارید؟
: ] با کمال وقاحت[ برنامه ریخته ایم برای هجوم به دختران مسلمان!!

- چرا دختران مسلمان، و نه مردانشان؟
: چرا که می دانیم اگر زن مسلمان منحرف شود نسل کاملی از مسلمانان بواسطه او منحرف خواهد شد.

- هجومتان به دختران مسلمان را چگونه وصف می کنید؟
: ما امروز تلاش می کنیم به دختر مسلمان هجوم ببریم و عقل و فکر و جسدش را فاسد کنیم بیشتر از آنی که تلاش می کنیم برای ساخت تانکها و هواپیماهای جنگی.
و بسیار از سیستم بلک بری و برنامه های ارتباط اجتماعی مانند آن بهره بردیم و اینها همه جزئی از نقشه است.

- آیا شما در استار آکادمی که هم اکنون در لبنان برگزار می شود دست دارید؟
: مطمئنا، ما هر روز مبالغ زیادی کمکهای مالی به آنها داریم و زیر نظر ما فعالیت مستمر دارد.

- در پایان چه سخنی با امت اسرائیل دارید و چه مژده ای برای آنان دارید؟
: به آنان می گویم از خواب امت اسلامی استفاده کنید چرا که آنها امتی هستند که اگر بیدار شوند چیزی را که قرنها است از آنان گرفته شده در چند سال پس خواهند گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: