۱۳۹۱/۰۷/۱۳

گواهینامه گرفتن در لبنانکسانی که می خواهند در لبنان رانندگی کنند اگر مسافر هستند می توانند با تهیه ی گواهینامه ی رانندگی بین المللی ، گواهینامه ی یکساله بگیرند. در سایت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نحوه ی دریافت این گواهینامه توضیح داده شده.
آن کسانی که هر نوعی از اقامت (دانشجویی، کاری، دیپلماتیک و غیره) دارند باید در لبنان گواهینامه تهیه کنند که تنها شامل 300 دلار هزینه ی گواهینامه و مبلغی برای امور اداری و ترجمه است. کافی است گواهینامه ی خود را به یکی از دفاتر آموزش رانندگی بدهید و گواهینامه ی لبنانی دریافت کنید.
اما نحوه ی گواهینامه گرفتن در لبنان چگونه است.


در لبنان 99 درصد ماشینها اتوماتیک است. اما امتحان با ماشین دنده ای معمولی برگزار می شود. بنابر این متقاضیان باید رانندگی با ماشین عادی را یاد بگیرند. هرچند بعضی ها که پارتی دارند یا به میزان لازم به شخص لازم پول بدهند می توانند درحالیکه در منزل نشسته اند گواهینامه ی خود را دریافت کنند! دفتر های آموزش رانندگی با ماشین های قدیمی مثل تویوتا و جیپ و غیره آموزش رانندگی برگزار می کنند. روز امتحان از هر نفر دو سه تابلوی ممنوع سوال می شود (امتحان آیین نامه شون کلا همینه: سه تا تابلو را نشون میدهند که باید اسمشان را نام ببرید!) بعد باید یک مسافت 30 متری را رانندگی کرده و دور زده و از طرف چپ پارک دوبل کرد! مراحل پارک دوبل از چپ را هم تقلب کردن زدن تو ماشین! کلا امتحانش کشکه! حالا فهمیدم چرا اینقدر بد رانندگی میکنن.

هیچ نظری موجود نیست: