۱۳۹۱/۰۷/۲۶

اخلاق ما گوجه فرنگی ها!

امروز ظهر میهمان داریم. با اینکه دیروز و پریروز خریدهای لازم را انجام داده بودم دوباره امروز صبح رفتم گوجه فرنگی بخرم. وارد شدم و به کارمند سوریه ای پشت دخل سلامی کردم، کیسه ای برداشتم و رفتم طرف گوجه فرنگی ها. از دور که ظاهرشان خیلی خوب بود. دست بردم یکی را برداشتم، پشتش خراب بود. یکی دیگر برداشتم، بد نبود. گوجه ی دیگری برداشتم که آنهم پشتش ترک داشت و کمی گندیده بود. خلاصه خیلی از گوجه ها آنطرفشان عیب و ایرادی داشت. به ناگاه به این فکر افتادم که آیا ما هم در برابر خدا همینطور هستیم؟ یعنی اگر دست ببرند و ما را بردارند، عیب و ایرادهایمان اجازه می دهند که رضایت حداقلی خدا را دربرداشته باشیم؟ اگر مرا بچرخانند و ببینند طرف دیگرم کمی بداخلاقی مشاهده می شود، کمی بچرخانند، نگاه به نامحرم دیده شود، باز بچرخانند و مال حرام دیده شود ، آن موقع مثل وقتی که گوجه ی گندیده ای برداشته باشند، با چندش پرتش می کنند در جهنم و دستشان را پاک می کنند. چرا تا وقتی روی زمینیم به تغذیه و پیشرفت خودمان اهمیت نمی دهیم؟ چرا اجازه می دهیم کرمها و پوسیدگی های اخلاقی و رفتاری وارد ما شود؟ چرا خودمان را از همه ی جهات بزرگ و قوی نمی کنیم؟ گوجه ی کج و کوله به درد نمی خورد. گوجه باید در تمام ابعادش زیبا باشد.
آهای گوجه ها بیایید گوجه ی خوبی باشیم. ای گوجه های تپل، شما که اینقدر تپل شده اید نه به درد سالاد می خورید نه به درد تزیین دیس غذا، چون تا چاقو به شما بخورد وا می روید و له می شوید. شما را می اندازند در دیگ خورشت و اینقدر قل می زنید تا خورش بپزد. این تازه برای وقتی است که مال حلال جمع کرده باشید، وگرنه حرام باشد که از همان اول به عنوان گندیده دورتان می اندازند. آهای گوجه خوشکلا! زیبایی شما از خداست، آن را در راهی که دوست ندارد مصرف نکنید. شما برای تزیین سالاد در نظر گرفته شده اید، نه از دست دادن زیبایی خودتان در گوجه فروشی به فاسدان! ای گوجه ای که کمی لک گرفته ای، زود لک و خرابی را از خودت دور کن وگرنه گوجه های اطرافت هم خراب می شوند و همه تان را دور می اندازند. گوجه ای که برای پیشرفت و گوجه شدن دیگران کاری نکند هرچقدر خودش زیبا و گوجه حسابی باشد به درد نمی خورد. جعبه ی گوجه، قشنگی اش به زیبا بودن همه ی گوجه هاست. اگر در یک جعبه گوجه ی نارس باشید فایده ندارد. جعبه فروش نمی رود. باید تلاش کرد گوجه ی خوبی بود و دیگران را هم به استاندارد گوجه حسابی بودن رساند.
گوجه حسابی باشید.  

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خیلی جالب بود ممنونم راستش بهتون حسودیم شد یا بهتره بگم غبطه خوردم به این نوع نگاهتون و دیدگاهتون. اینکه از این مسئله به این سادگی تونستید به یک موضوع ریشه ای انسانی برسید خیلی جالب بود.