۱۳۹۰/۱۲/۰۹

اقامت در لبنان


خیلی از افراد به دنبال دریافت اقامت در لبنان هستند. بخصوص اعراب کشورهای دیگر مثل عراق که لبنان یک سکوی پیشرفت برای آنها محسوب می شود. شرایط دریافت اقامت در لبنان با توجه به قوانین آن کشور که در سایت پلیس آن کشور آمده، به شرح زیر است:
1- انواع اقامت
الف- داشتن اجازه کار معتبر برای حداقل شش ماه و همراه داشتن قرارداد با تایید دفترخانه رسمی.
ب- پدر یا مادر یک شخص لبنانی. (که خودش شناسنامه لبنانی نداشته باشد)
ج- فرزند یک زن لبنانی. (از پدر غیر لبنانی)
د- زن خارجی یک مرد لبنانی یا همسر یک زن لبنانی
هـ- تحصیل در دانشگاه یا موسسه آموزشی روزانه.
و- روحانی که شغل دیگری نداشته باشد.
ز- اثبات داشتن درآمدی بالغ بر 2000 دلار در ماه از خارج لبنان و یا خواباندن 67000 دلار در حساب یکی از بانکهای لبنان بیش از سه ماه و دادن تعهد در دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم اشتغال در لبنان و داشتن سند قرارداد اجاره یا مالکیت.
ح- همسر یک فلسطینی پناهنده از 1948 یا فلسطینی که کارت "در حال بررسی" داشته باشد.
ط- کارمند مراکز دیپلوماسی در لبنان که مدت ماموریتش از یکسال کمتر نباشد.
مدارک لازم: - سه قطعه عکس 4در4
              -پاسپورت با تاریخ اعتبار حداقل سه سال.
              - پر کردن فرم تقاضا و امضا در حضور کارمند مربوطه.
              -تصویر شناسنامه صاحبکار لبنانی در صورت درخواست اقامت کاری.
هزینه برای دانشجویان 250 هزار لیره معدل 167 دلار است.

2- اقامت دائم (سه ساله و قابل تجدید)
الف- کسی که اصلش لبنانی باشد اما شناسنامه لبنانی نداشته باشد.
ب- همسر خارجی مرد لبنانی که ازدواجشان طبق قانون ثبت و به اثبات برسد.
ج- مدرکی دال بر درآمد بالای 5میلیون لیره لبنانی در خارج لبنان و تعهد در دفترخانه رسمی مبنی بر اینکه در لبنان کار نخواهید کرد. (معادل 3400 دلار)
د- اثبات مالکیت 300 میلیون لیره (معادل 200 هزار دلار) در دفتر پس انداز یکی از بانکهای لبنانی و خواباندن آن در حساب به مدت سه ماه و تعهد در دفترخانه رسمی مبنی بر عدم اشتغال در لبنان. (البته تا 67000 دلار و کمتر هم شنیده ام که قبول کرده اند)
هـ- کارمند سفارت یکی از کشورهای خارجی یا موسسات دولتی که در لبنان هستند بنا به درخواست سفارت یا موسسه تا اتمام زمان ماموریت.
و- سرمایه گذار عرب یا خارجی که مدارک خود را به رییس مدیریت عمومی پلیس ارائه دهد.
مدارک لازم: - سه قطعه عکس 4در4.
              -پاسپورت با تاریخ اعتبار حداقل سه سال.
              - پر کردن فرم تقاضا و امضا در حضور کارمند مربوطه.
       هزینه صدور 600 دلار است. به غیر از مورد "و" که 3600 دلار است.

3- اقامت مجامله (همسر زن لبنانی یا فرزند زن لبنانی)
اقامت مجامله سه ساله قابل تجدید به همسر زنان لبنانی که یکسال از ازدواجشان گذشته یا فرزندان یک خانم لبنانی از پدر غیر لبنانی داده می شود، چه بزرگسال باشند چه زیر سن قانونی و چه کسانی که کار می کنند و چه کسانی که کار نمی کنند.
    الف- برای مرد اجنبی که زن لبنانی گرفته:
              - سند ازدواج که در لبنان به اجرا درآمده است.
              - سند مالکیت منزل یا اجاره.
              - دو قطعه عکس 4در4 رنگی جدید.
              -پاسپورت با تاریخ اعتبار حداقل سه سال.
              - پر کردن فرم تقاضا و امضا در حضور کارمند مربوطه.
ب- فرزندان یک خانم لبنانی از پدر غیر لبنانی داده می شود، چه بزرگسال باشند چه زیر سن قانونی و چه کسانی که کار می کنند و چه کسانی که کار نمی کنند.
              - سند ولادت (وثیقة الولادة) یا هر سند رسمی که ثابت کند مادرتان لبنانی است.
              - دو قطعه عکس 4در4 رنگی جدید.
              -پاسپورت با تاریخ اعتبار حداقل سه سال.
              - پر کردن فرم تقاضا و امضا در حضور کارمند مربوطه.

هیچ نظری موجود نیست: