۱۳۹۰/۱۲/۰۳

آموزش لبنانی درس2- جملات لازم اولیه


     لبنانی
عربی فصيح
تلفظ
معادل فارسی
[1]  2
ء
a'
ء (مانند الف در احمد)
3
ع
aa
ع غلیظ
5
خ
Kh
خ معمولی
7
ح
H
ح  غلیظ
8
غ
Gh
غ غلیظ
بدي روح عمستشفى الرسول
اريد ان اذهب الى مستشفى الرسول
Baddy ro7 3a mostashfa rrasol
می خواهم بروم به بیمارستان رسول
اده بتاخذ لهونيك\ اده بدك لهونيك
كم تريد حتى توصلني الى هناك
Adde bte5od la honik
چقدر می گیری تا آنجا
ما بدي، غالي
لا اريد،ثمنه غالي
Ma baddy, 8aly
نمی خواهم، گران است
بدنا نروح عامطعم گاردن کافه حد مستشفی الرسول
نريد ان نذهب الى مطعم گاردن کافه قرب مستشفی الرسول
Badna nro7 3a mat3am garden café 7ad mostashfa rrasol
می خواهیم برویم رستوران گاردن کافه کنار بیمارستان رسول
یا معلم، لوسمحت منیو
ایها النادل رجاء منیو
Ya m3allem, lo sama7et menu
اوستا[2]، منو لطفا
بدنا ناکل سمک. ما فی سمک؟/فی سمک؟
نرید ان ناکل سمک؟ الا یوجد سمک؟ هل یوجد سمک؟
Badna nekol samak. Ma fy samak
میخواهیم ماهی بخوریم. ماهی دارید؟
هيدة
هذا
Hayda
این
في قياس\سايز اكبر؟
هل يوجد قياس اكبر؟
Fy 2ias akbar?
سایز بزرگتر دارید؟
بدي سايز اصغر
اريد قياس اصغر
Baddy size az8ar
سایز کوچکتر می خواهم
ما بدي تاكسي بدي سرويس
لا اريد سيارة اجرة خاصة اريد نقل عام
Ma baddy taxi, baddy servis
دربست نمی خواهم، تاکسی می خواهم
بدي قنينة ماي
اريد قنينقة ماء
Baddy 2anninet may
یه شیشه آب می خواهم
ليش هل قد؟
لماذا بهذا الثمن؟
Lysh hal 2ad?
چرا اینقدر؟ (گران)
اعمل معروف\ نزلني عجنب
رجاء انزلني هنا
E3mal ma3rof, nazzelny 3ajanab
لطف کن این بغل پیاده میشم
ما معي صرافة\ ما معي لبناني
لا يوجد معي صرافة\ ليس معي عملة لبنانية
Ma ma3y serafa, ma ma3y lebnany
خورد ندارم،پول لبنانی ندارم
عفوا وين الحمام
عفوا اين المرحاض
3afwan, wen el7ammam
ببخشید دستشویی کجاست؟
بدنا ست ساندويشات \ بيتزا
نريد ستة ساندويشات
Badna set sandwishat
شیش تا ساندویچ می خواهیم

توجه كنيد که تلفظ ها را با توجه به حروف عربی بخوانید و به همان شکلی که نوشتم. چون چیزی را غلط ننوشته ام.


[1] در هنگام چت از این حروف به جای حروف عربی استفاده می کنند که من هم برای مشخص شدن تلفظ درست کلمه به این شکل نوشتم تا درست و غلیظ تلفظ کنید
[2] برای صدا زدن گارسون یا کارمند و کارگر از این کلمه استفاده می کنند که احترام گذاشته باشند

هیچ نظری موجود نیست: