۱۳۹۰/۱۱/۰۱

آشنایی با چند کلمه عربی

در این بخش که زیر مجموعه بخش زبان صفحه ی آشنایی با لبنان است در نظر دارم هر بار چند کلمه برای آشنایی با این زبان خدمتتان عرض کنم.
برای دیدن معنای فارسی کلمات فارسی و ترکیبات آن می توانید به سایت لغتنامه دهخدا مراجعه فرمایید.


          لبنانی
عربی فصيح
تلفظ
معادل فارسی
ادش
كم؟
/addesh/
چند؟ چقدر؟
بدّي
أريد
/baddy/
می خواهم
جورة
حفرة
/joura/
گور[1]
شاورما

/shawerma/
شاه قورمه[2]
شو
ماذا
/shoo/
چی؟
فرجار

/forjar/
پرگار
کیفك
كيف حالك؟
/kyfak/
چطوری؟
لیش
لماذا
/lyesh/
چرا؟ برای چه؟
ماي
ماء
 /maay/
آب[1] - گور در زبان فارسی زمان زردشتیان به معنای بهشت بوده و به نیت خیر استفاده می شد. وقتی می گفتند به گور رفت منظورشان به رحمت خدا رفت بوده اما در طول سالیان تبدیل شده به کلمه ای منفی و کلمه ای معادل قبر. چاله ی قبر که به آن گور می گفتند در عربی راه یافته و به چاله می گویند جورة.
[2] - این کلمه در اصل فارسی بوده و به معنای خوراک قورمه شاهانه است. قورمه به قطعات کوچک گوشت گفته می شد. مثل قورمه سبزی. اصطلاح گوشت قورمه تهیه کردن مانند گوشت برای کباب تهیه کردن استعمال می شد.

هیچ نظری موجود نیست: