۱۳۹۰/۱۰/۲۷

مسجد و آداب آن در لبنان

مساجد لبنان بسیار جذاب هستند. زیبایی و تمیزی و بوی خوش مسجد به همراه نماز اول وقت شیعیان مقاوم و استوار در عقیده، به همراه نظم و ترتیبشان و خلوص در عبادت و قرآن و دعا خواندن بعد نماز آنان، محیط گرم و روحانی ویژه ای پدید می آورد.
عموم مساجد شیعه کاشی کاری ایرانی دارند و از ایران در فرهنگ شیعی الگو گرفته اند. نباید فراموش کرد که اکثر امام جماعت های مساجد ، درس خوانده های حوزه علمیه قم هستند. مردم با شنیدن صدای اذان به مسجد می شتابند و کسانی که بخواهند به وضوخانه می روند. عموما وضوخانه داخل خود مسجد است و یا در زیر زمین. اما بوی بدی به مشام نمی رسد. چرا که اولا کفش خود را قبلا در آورده اید و از دمپایی های مسجد استفاده می کنید دوم اینکه بعد از بیرون آمدن از محیط وضوخانه حتما باید پایتان را در حوضچه ای که سر راه است بشویید و رد شوید.
نماز که همان نماز است اما نماز خواندن با شیعیان مخلص لبنان و لهجه عربی آنان و دعاهای بعد نمازشان حس روحانی خاصی القا می کند.
عموم مساجد فرش انداخته اند و در مراسم های عزاداری اگر جا کم بیاید جاهای مختلف حصیر پهن می کنند. به جهت رطوبت بالای هوا در بیروت مساجد کولرگازی های بزرگ دارند. همچنین به جهت بهداشتی نبودن آب لوله ها، آب آشامیدنی برای نمازگزاران گذاشته شده است.
تصاویر زیر مسجد رسول اعظم در راه فرودگاه است که مدتها پیش، زمان ریاست جمهوری پیر جمیل که دستور تخریب آن را داده بود، جنگی بین شیعیان منطقه ی برج البراجنه و اوزاعی با ارتش درگرفت و ارتش را فراری داده و موفق به حفظ مسجد شدند؛ جوانهایی که دست پرورده امام موسی صدر و شهید چمران بودند. هرکسی وارد بیروت شود باید از جلوی این مسجد عبور کند که حالا به همراه بیمارستان رسول که ایران آنرا تجهیز کرده واقعا خواری در چشم کینه توزان است.
همانطور که در عکس می بینید مسجد کتابخانه ی کوچکی دارد و هفته نامه ی دیواری فرهنگی هم بر روی دیوار نصب می شود. مساجدشان در جذب جوانها از مساجد ما بهتر عمل می کنند و با اینکه عموما حزب الله در آنها فعالیت فرهنگی می کند بوی تک حزبی و سیاسی نمی دهد.





 کفشداری و راهروی وضوخانه

هیچ نظری موجود نیست: