۱۳۹۰/۱۰/۱۴

تعطیلی سال نو میلادی در دهکده


تعطیلی سال نو میلادی تعطیلی مهم و خاطره برانگیزی در کشورهایی است که بر اساس تقویم میلادی زندگی می کنند. در لبنان هم، دولت و مسیحیان حدود یک هفته تعطیلی دارند. دانشگاه هم به تبع تعطیلی رسمی، تعطیل بود. اما محل کارم فقط سه روز تعطیل بود: از شنبه تا دوشنبه.
ما هم رفتیم دیرقانون. روستای پدرخانمم که در آنجا خانه کوچک و ساده ای دارد در میان یک قطعه زمین سرسبز که باغ درختان زیتون است.
جایتان خالی هوا سرد بود و ما هم فقط یک بخاری گازی داشتیم برای وقتی برق نیست و یک کولر گازی که در صورت وصل بودن برق، هوای گرم تولید می کند!
روز دوم دو تا از دوستان را خانوادگی دعوت کردیم و خانمها رفتند در یک اتاق و ما هم نشستیم در یک اتاق و ناهار خوردیم و تا ساعتی بعد از مغرب صحبت کردیم و کمی هم بیرون خانه نشستیم که هوا خیلی سرد بود و باران هم می آمد.
روز بعد خانه را مرتب کردیم و رفتیم عربصالیم؛ ده مادر خودم. آنجا هم تا بعد غروب بودیم و برگشتیم منزل. تعطیلات خیلی سردی بود در جمع گرم خانواده. 

هیچ نظری موجود نیست: