۱۳۹۰/۱۰/۰۸

یک میوه در فصل زمستان


کستنه kastana یا شاه بلوط میوه ای است که در فصل زمستان می آید و آن را باید با آتش پخت. اول با چاقو یک سوراخ در آن ایجاد می کنند که نترکد، سپس روی آتش می پزند و بعد پوست می کنند و می خورند. مزه اش بین بادام و سیب زمینی است. خوب است.

هیچ نظری موجود نیست: