۱۳۹۰/۰۸/۲۱

متن یک مداحی بسیار زیبا

این مداحی بسیار زیبا آهنگ آن را در یادم زنده کرد. درصورتی که فایل صوتی از این مداحی دارید لینک بدهید.

جان زنده از ترانه روح الامین شده
صحرای خشک چشمه عین الیقین شده
دشت غدیر کعبه اهل یقین شده
گلخانه ولایت حبل المتین شده
مولا علی امام همه مسلمین شده
عیدی شیعه آیه اکمال دین شده
علی علی علی علی علی علی
غیر از علی که خوانده محمد برادرش؟
غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش؟
غیر از علی که داده خدا فتح خیبرش ؟
غیر از علی که بوده نبی مدح گسترش؟
غیر از علی که زیر لوا هست محشرش ؟
غیر از علی که زینب کبری است دخترش؟
غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد؟
غیر از علی که قاتل خود را پناه داد؟
علی علی علی علی علی علی
شیری که سر گرفت ز عمروِ دلیر کیست؟
میری که بود مونس فرد فقیر کیست ؟
میری که گشت همدم طفل صغیر کیست ؟
در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟
بر مسلمین به جان پیمبر امیر کیست ؟
انصاف کو مروت و مردانگی کجاست ؟
آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست ؟
علی علی علی علی علی علی
مولای اولیای خدا کیست جز علی ؟
گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟
دست گره گشای خدا کیست جز علی؟
مصداق هل اتی خدا کیست جز علی؟
ممدوح اِنَّمای خدا کیست جز علی؟
روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا !
حیدر کجا فراری جنگ احد کجا !
علی علی علی علی علی علی
یاری که خفت جای رسول خدا علیست
ممدوح جبرئیل به ارض و سماء علیست
الّا علی پس از سخن لافتی علیست
رکن و مقام و مروه و سعی و صفا علیست
قرآن ، نماز ، ذکر و عبادت دعا علیست
دنیا بدان که رهبر و مولای ما علیست
مرد غدیر پیرو خط سقیفه نیست
با غصب منبر نبوی کس خلیفه نیست

هیچ نظری موجود نیست: