۱۳۹۰/۰۴/۱۷

غریبه ای به نام کتاب!


چند روز است که با یک سایت آشنا شدم تحت عنوان مسابقات کتابخوانان ایرانی که با معرفی یک سری کتاب اقدام به برگزاری مسابقه و اعطای جایزه می کند www.irnetbook.com. بسیار حرکت خوب و جالبی است. کتابهای موجود هم بسیار مفید است. کتابی در مورد رزق را دانلود کردم که آنرا بسیار مفید دیدم برای همه. توصیه می کنم شما هم آنرا بخوانید.

هیچ نظری موجود نیست: