۱۳۹۰/۰۴/۰۹

تصاویری جدید

تصاویر خودم بعد از جریاناتی و برای حفظ امنیت جانی در خارج کشور حذف شد!


باقلوای لبنانی به نام اصابع که بسیار شیرین و خوشمزه است

هیچ نظری موجود نیست: