۱۳۹۰/۰۱/۲۰

دستنوشته های ماه نیسان (اوریل)


سلام به همگی
این آخر هفته رو رفتیم روستای دیر قانون با پدرخانمم. چاغاله بادام موجود بود! از درخت کندیم و جای شما خالی نوش جان کردیم.


روز بعد رفتیم روستای شقرا. در آنجا رفتیم قلعه سنگی قدیمی دوبیه و کمی اکتشاف و صخره نوردی کردیم.بعد از آن رفتیم محیبیب. جایی بود در همان نزدیکی که حالت زیارتگاه داشت. وقتی فهمیدم که اینجا قبر حضرت بنیامین ابن یعقوب است خیلی موضوع برایم جالب شد. نماز را در آنجا خواندیم و دعا کردیم. گفته می شود این قبر زمانی که جنوب لبنان به اشغال درآمده بود محل زیارت یهودیان هم بوده است. زیارتگاه های دیگری هم در جنوب لبنان موجود است که اگر به آنجا رفتم عکس می گیرم و تحقیق میکنم و اطلاعات خودم را برایتان میفرستم.

هیچ نظری موجود نیست: