۱۳۹۵/۱۰/۱۴

۱۳۹۵/۱۰/۰۴

تنها وزیر زن در دولت جدید لبنان

به گزارش پایگاه خاطرات و نظرات یک ایرانی ساکن لبنان، خانم دکتر عنایه عزالدین تنها زنی است که در کابینه دولت جدید لبنان حضور دارد. حضور یک زن شیعه با حجاب در کابینه بازخوردهای مختلفی داشت.

۱۳۹۵/۰۹/۱۷

۱۳۹۵/۰۸/۲۶

۱۳۹۵/۰۸/۲۴

قدرت نمایی یگان زرهی حزب الله در سوریه

به گزارش پایگاه خاطرات و نظرات یک ایرانی ساکن لبنان دیروز یکشنبه، حزب الله در شهر القصیر رژه نظامی با شکوهی برگزار کرد. در این مراسم که به مناسبت روز شهید برگزار شده بود، یگانهای زرهی و ضد زره حزب الله و نیروهای ویژه، اقدام به صف آرایی کردند.